Wat is de kans dat West-Nederland onder water komt te staan en waar kan ik dan naartoe verhuizen?

Tot 2050 is de kans op een overstroming door hoogwater vanuit de zee of de grote rivieren klein door de strenge veiligheidseisen in Nederland. De zeespiegelstijging zal naar verwachting vooral na 2050 de kans op overstromingen vergroten. Het blijven beschermen van de laaggelegen delen van Nederland zal op lange termijn dus forse investeringen vereisen.

#Hoogwater #nederland #Overstromingen #Zeespiegelstijging

Het antwoord hangt er sterk van af hoe je de vraag interpreteert. Gaat het om een eenmalige overstroming in 2050, of doelt de vrager op de situatie dat West-Nederland permanent onder water komt vanwege de stijgende zeespiegel? Om op beide vragen een antwoord te geven:

1. Eenmalige overstroming

De kans op een grote (“eenmalige”) overstroming vanuit zee of vanuit de grote rivieren zal in 2050 naar verwachting kleiner zijn dan nu, en de kans is nu al heel klein. We stellen namelijk strenge veiligheidseisen aan onze waterkeringen, strenger dan enig ander land ter wereld. Sinds 2017 heeft Nederland nieuwe veiligheidseisen in de wet vastgelegd en die blijven in principe gelden tot 2050, waarna ze weer geëvalueerd worden. In de jaren van nu tot 2050 wordt via het Hoogwaterbeschermingsprogramma hard gewerkt aan het op orde brengen en houden van deze dijken zodat ze in 2050 (nog steeds) aan deze eisen voldoen.

victor-silvis-vcGXAqPth6o-unsplash.jpg

Afbeelding van Victor Silvis via Unsplash.com

2. Zeespiegelstijging

De stijgende zeespiegel levert op termijn een grote uitdaging voor een laaggelegen land als Nederland. Dat beeld wordt versterkt door recente inzichten dat de stijging van de zeespiegel in het vervolg van deze eeuw wel eens veel sneller kan gaan dan nu het geval is. Dat betekent dat Nederland fors zal moeten investeren om het laaggelegen deel van Nederland blijvend te beschermen en te voldoen aan de strenge eisen die onder 1 genoemd zijn. Volgens de meest recente inzichten zal het effect van de versnelling tot het jaar 2050 echter nog relatief beperkt blijven. Over de periode na 2050 bestaat meer onzekerheid. Het KNMI stelt hierover: “Als de uitstoot van broeikasgassen niet vermindert kan de zeespiegel voor de Nederlandse kust rond 2100 met 1,2 meter stijgen ten opzichte van begin deze eeuw” [1]. Het IPCC adviseert zelfs om met meer extreme scenario’s rekening te houden zoals 2 m zeespiegelstijging in het jaar 2100 [2]. Tegen een dergelijke stijging kunnen we ons ook beschermen, maar dat vraagt substantieel meer inzet en budget dan dat we nu beschikbaar stellen.

Is het nodig om te verhuizen?

In het oosten en zuiden van Nederland liggen grote gebieden die vele meters boven NAP liggen. Als de vragensteller daar meer van wenst te weten, raden we de hoogtekaart van Nederland aan. Overigens kunnen er in de “hoge” gebieden ook overstromingen door hevige regenval optreden, denk aan de overstromingen in Limburg in de zomer van 2021. Maar, nogmaals, in 2050 zijn we ook in het westen van Nederland goed beschermd.

Hoe kwam dit artikel tot stand?

Deze vraag is gesteld door Alissa (27), Utrecht
Deze vraag is beantwoord door: Ferdinand Diermanse
Reviewer: Bas Jonkman
Redacteur: Myrthe Leijnse
Gepubliceerd op: 20 juni 2022
Wat vond je van dit antwoord? Geef ons je mening!

[1] KNMI, Klimaatsignaal ’21 (2021). https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/knmi-klimaatsignaal-21

[2] IPCC, WG1 Climate Change 2021 The Physical Science Basis Summary for Policymakers, B.5.3 (2021). https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf

©De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.