Wordt er bij het halen van de landelijke klimaatdoelstellingen rekening gehouden met de export?

Bij het bepalen van de klimaatdoelen wordt uitgegaan van de uitstoot van broeikasgassen door menselijk toedoen binnen Nederland. Dit omvat de uitstoot door de industrie, elektriciteitsproductie, verkeer en vervoer, landbouw, en de gebouwde omgeving (bijv. verwarming en warm water). Deze rekenwijze voor het bepalen van de uitstoot houdt geen rekening met het feit dat veel van onze consumptiegoederen in het buitenland wordt geproduceerd. Bijvoorbeeld de uitstoot door de productie van onze kleding, die vrijwel uitsluitend uit het buitenland komt, wordt niet meegenomen in de landelijke klimaatdoelstellingen.

#klimaatdoelen #consumptie #broeikaseffect

De uitstoot van broeikasgassen wordt doorgaans bepaald op basis van de ‘productie’ in het betreffende land. Deze methode is vastgelegd in de voorschriften van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [1]. De emissies door (internationale) lucht- en zeevaart kunnen niet aan één specifiek land toegerekend kan worden. Daarom vormt dit een aparte categorie in statistieken van internationale uitstoot van broeikasgassen.

Deze methode, op basis van productie, houdt geen rekening met import en export. Een alternatief wat hier wel rekening mee houdt is de berekening op basis van ‘consumptie’. Hiervoor worden eerst alle emissies om goederen bestemd voor de export van de productie-emissies afgetrokken, en vervolgens wordt de uitstoot door de buitenlandse productie van onze import goederen hier weer bij opgeteld. Het CBS heeft voor 2020 in kaart gebracht wat het effect van zo’n correctie is op de Nederlandse uitstootcijfers. Zij vinden dat de uitstoot horend bij import 29 megaton CO₂ -equivalent hoger is dan de uitstoot horend bij export: rekening houden met import en export zou dus hogere broeikasgasemissies voor Nederland geven (CBS, 2022). In 2020 was de uitstoot op basis van die IPCC methode gelijk aan 164 megaton; een correctie betekent dus een toename van emissies die toegewijd worden aan Nederland met bijna 18% [1].

De Global Carbon Project publiceert jaarlijks data van CO₂ emissies per inwoner per inwoner. Hieruit blijkt juist dat van 2010-2019 in Nederland de emissies op basis van productie boven emissies op basis van consumptie lagen [2]:

Picture1.png

Data: Global Carbon Project [3]

Internationaal gezien is er een duidelijk patroon: in rijkere landen is de uitstoot van broeikasgassen op basis van productie gemiddeld lager dan op basis van consumptie. Armere landen hebben doorgaans een hogere uitstoot op basis van productie dan consumptie (IPCC, 2022, figuur SPM2.d [4]).

Hoe kwam dit artikel tot stand?

Deze vraag is beantwoord door: Inge van den Bijgaart
Reviewer: Reyer Gerlagh
Redacteur: Oscar Donck
Gepubliceerd op: 31 oktober 2022
Wat vond je van dit antwoord? Geef ons je mening!

[1] Eggleston, S., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., & Tanabe, K. (Eds.). (2006). 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories (Vol. 5). Hayama, Japan: Institute for Global Environmental Strategies. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/support/Primer_2006GLs.pdf

[2] CBS, 2022 https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/hoofdcategorieen/hoe-groot-is-onze-broeikasgasuitstoot-wat-is-het-doel-

[3] Global Carbon Project. (2021). Supplemental data of Global Carbon Budget 2021 (Version 1.0) [Data set]. Global Carbon Project. https://doi.org/10.18160/gcp-2021

[4] IPCC, 2022: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. 10.1017/9781009157926.001.

©De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.