Kunnen we straks wel 10 miljard monden voeden?

De wereldbevolking en de welvaart groeit, én het klimaat warmt op. Met een toename van hitte, droogte, extreme neerslag en verschuivende seizoenen heeft dat grote gevolgen voor de landbouw. Kunnen we straks wel 10 miljard monden voeden?

#klimaatverandering #voedsel

Hoe beïnvloedt klimaatverandering de landbouwproductiviteit?

Het is in de landbouw niet anders dan in de natuur. Gewassen zijn afhankelijk van zonlicht, CO₂, water, temperatuur en voedingsstoffen. Klimaat, weer en bodem zijn bepalend voor alle boerenbedrijven, die ons voedsel produceren. Om ook in de toekomst voldoende voedsel te kunnen produceren zijn forse aanpassingen nodig.

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door toenemende concentraties van CO₂ en andere broeikasgassen. Planten leggen CO₂ vast en geven zuurstof terug. Dit heet fotosynthese. In principe bevordert een hogere CO₂-concentratie plantengroei. Dit effect wordt in kassen, waar alles optimaal is, gebruikt om de productie te verhogen.

Maar boeren weten ook dat planten nauwelijks sterker worden als je slechts één voedingsstof verhoogt. En bij te weinig water en voedingsstoffen verdwijnt dit CO₂-bemestingseffect, zo blijkt uit experimenten.

pexels-stuart-pritchards-1085695.jpg

Afbeelding door Stuart Pritchards via Pexels

Stijgende temperatuur beïnvloedt gewassen

De opwarming zelf heeft sterk uiteenlopende effecten; sommige heel algemeen en andere heel specifiek. Zo hebben gewassen een optimale temperatuur. Dat heeft te maken met hun stofwisseling: overdag leggen planten CO₂ vast en groeien ze. ’s Nachts ‘ademen’ planten: dan nemen ze zuurstof op en komt er weer CO₂ vrij. Zowel de fotosynthese als het ademen veranderen sterk bij stijgende temperaturen. Boven een optimale temperatuur neemt fotosynthese af, terwijl de nachtelijke oxidatie juist toeneemt met stijgende temperaturen. Te hoge temperaturen zorgen zo voor snel afnemende groei. Die gevoeligheid verschilt sterk per gewas.

Veel gewassen hebben ook specifieke gevoeligheden voor klimaatverandering. Granen (zoals tarwe, rijst en mais) zijn een belangrijk voorbeeld. We eten daarbij de zaden: graankorrels. Granen vormen een aar, die bloeit, waarna de zaadkorrels worden gevuld met zetmeel. Dit proces is sterk afhankelijk van de temperatuur. Gematigde wintergranen hebben een koude periode nodig om aren te vormen. Is zo’n periode er niet, dan worden minder aren gevormd.

levenscyclus van granen

Wintertarwe en rijst groeien in verschillende seizoenen. Wintertarwe wordt gezaaid in de herfst en ontwikkelt vorsttolerantie. De lage wintertemperatuur is nodig om aren te vormen. Rijst voltooit juist zijn hele groei in een warme periode (Bron: Xu & Chong, Nature Plants, 2018 ).

Granen zijn ook gevoelig voor hittegolven, vooral als die vroeg in de zomer plaatsvinden. De temperatuur van de periode waarin de zaadkorrel zich vult bepaalt een succesvolle oogst. Stijgt de temperatuur boven de 30 graden, dan stopt de korrelvulling abrupt. Het laatste VN-klimaatrapport waarschuwt daarom dat toenemende hittegolven de graanopbrengst sterk verminderen. Dit effect was al zichtbaar in onze hete zomers van 2003, 2006 en 2018.

Kortere winters en langere droogtes

Gewassen komen in specifieke klimaatzones voor. De lengte van het groeiseizoen is een belangrijke factor. In ons klimaat wordt deze lengte bepaald door de winter en in de (sub)tropische gebieden door waterbeschikbaarheid. Het is nu al zo dat ons groeiseizoen drie weken eerder begint dan vijftig jaar geleden en een week later eindigt. Daar heeft bijvoorbeeld de Nederlandse wijnbouw voordeel van.

Planten zijn natuurlijk óók afhankelijk van water, en ook daarop heeft klimaatverandering invloed. Zo neemt de verdamping van water toe bij opwarming (want warme lucht houdt meer water vast). Om dezelfde waterbeschikbaarheid te houden moet er dus méér neerslag vallen, en dat is niet overal het geval.

Watertekort heeft direct grote gevolgen: plantengroei vermindert en uiteindelijk verwelken planten. Irrigatie ondervangt dit, maar dan moet irrigatiewater wel beschikbaar zijn. Veel te vaak wordt grondwater opgepompt en uitgeput. Veel gebieden die nú al droog zijn, zullen daarom door klimaatverandering nog droger worden.

Natte gebieden worden vaak juist natter. Te veel water kan ook de oogst verminderen doordat akkers overstromen en wortels gaan rotten. Het lijkt erop dat groeiseizoenen in de toekomst extremer en minder voorspelbaar worden, wat een efficiënte landbouwplanning bemoeilijkt.

Hoge opwarming geeft netto dalende landbouwproductiviteit

Recente analyses laten zien dat de landbouwproductiviteit de laatste decennia overal is toegenomen. Steeds meer mensen hebben nu een dieet dat hun gestegen welvaartsniveau weerspiegelt. Helaas blijkt ook dat klimaatverandering de landbouwproductiviteit nu al remt en bij verdere opwarming zelfs laat afnemen. Deze afname is het grootst in de tropen. Hier liggen landen die het minst bijdragen aan klimaatverandering. Voor de mondiale stabiliteit moet deze oneerlijke kwetsbaarheid verminderen.

Met klimaatverandering is daarom de voedselzekerheid van 10 miljard meer welvarende mensen niet zeker. Om die zekerheid wel te bieden, moet klimaatverandering worden beperkt, en gewassen en landbouwsystemen aan de nieuwe condities worden aangepast. Dit is niet eenvoudig.

In de afbeelding hieronder zijn enkele resultaten samengevat van observaties, gewasmodellen en klimaatscenario’s. Hieruit blijkt dat, ondanks behoorlijke positieve effecten, de negatieve effecten wereldwijd groter zijn en sneller toenemen bij een hogere temperatuurstijging. Deze bevindingen zijn recentelijk bevestigd door het VN-klimaatpanel.

bruto wijziging in landbouw

Voor de landbouw zijn de nadelen van klimaatverandering groter dan de voordelen. Ook nemen de gevolgen toe naarmate de opwarming hoger is.

Hoe komt dit artikel tot stand?

Dit artikel is eerder verschenen op nu.nl/klimaatvraag en is hier opnieuw gepubliceerd met expliciete toestemming van de auteur en nu.nl

Gepubliceerd op: 21 oktober 2020

[1] Artikel op nu.nl https://www.nu.nl/weekend/5897043/klimaatvraag-kunnen-we-straks-wel-10-miljard-monden-voeden.html

[2] Xu, S., Chong, K. Remembering winter through vernalisation. Nature Plants 4, 997–1009 (2018) https://doi.org/10.1038/s41477-018-0301-z

©De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.