Onze experts

Onze experts zijn in Nederland werkzaam bij kennisinstellingen, zoals PBL, en/of als onderzoekers bij universiteiten, hogescholen, of instituten, bijvoorbeeld KNMI. Elke vraag wordt, aan de hand van het vakgebied, beantwoord door één of meerdere experts.

a_yunita.jpg

Abbie Yunita

Universiteit Utrecht

Abbie Yunita werkt als promovendus aan het Copernicus Instituut of Sustainable Development, Universiteit Utrecht. Binnen het GlobalGoals project onderzoekt ze hoe de Sustainable Development Goals gebruikt en vertaald worden per land en met welke gevolgen. Verder heeft ze in verschillende organisaties zoals het UN Environment office en het United Office for REDD+ Coordination in Indonesië gewerkt in onderzoek en communicatie en bij het betrekken van belanghebbenden.

Anne Bos.jpg

Anne Bos

Radboud Universiteit

Anne Bos werkt als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, dat is verbonden aan de Radboud Universiteit. Zij publiceert onder meer over de Nederlandse politieke cultuur en over het onvrijwillig aftreden van ministers en staatssecretarissen

Anne-Jo Visser

Anne-Jo Visser

Gemeente Utrecht

Anne-Jo Visser is manager energietransitie bij de gemeente Utrecht. Zij werkt aan een gebouwde omgeving die energie bespaart en energie efficiënt is.

appy.jpg

Appy Sluijs

Universiteit Utrecht

Appy Sluijs is hoogleraar bij Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zijn expertise ligt op het gebied van klimaat en klimaatveranderingen in het geologische verleden en de koolstofcyclus.

BartStrengers.jpeg

Bart Strengers

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Bart Strengers is onderzoeker aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gespecialiseerd op klimaatmodellen en klimaatcommunicatie.

Bart Verheggen

Bart Verheggen

Amsterdam University College

Bart Verheggen van Amsterdam University College (AUC) is atmosferisch chemicus en geeft les in ‘aardsysteemkunde’ en klimaatverandering en initiator van www.klimaatveranda.nl.

Blanca Corona Bellostas.jpeg

Blanca Corona Bellostas

Universiteit Utrecht, Copernicus Institute

Blanca is assistent-professor bij de Energy and Resources-groep van het Copernicus Institute of Sustainable Development. Haar onderzoeksinteresse en expertise hebben betrekking op de duurzaamheids- en circulariteitsbeoordelingen van producten en diensten.

b_van_der_zwaan.jpg

Bob van der Zwaan

TNO, Universiteit van Amsterdam

Bob van der Zwaan is Principal Scientist bij TNO Energy Transition en hoogleraar Sustainable Energy Technology aan de Faculty of Science van de Universiteit van Amsterdam

bruno-ehrler.png

Bruno Ehrler

NWO-Instituut AMOLF

Bruno Ehrler is groepleider bij het NWO-instituut AMOLF en hoogleraar bij het Zernike Institute for Advanced Materials, Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt de nieuwe typen zonnecellen.

caroline_katsman.png

Caroline Katsman

TU Delft

Caroline Katsman van de TU Delft is hoofddocent fysische oceanografie en onderzoekt oceaanstromingen en hun rol voor het klimaat.

Detlef_van_Vuuren.jpg

Detlef van Vuuren

Universiteit Utrecht, Copernicus Institute

Detlef van Vuuren is klimaatexpert van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht, en hoofdauteur bij het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een organisatie van de Verenigde Naties.

e_van_sebille

Erik van Sebille

Universiteit Utrecht

Erik van Sebille is Universitair Hoofddocent in oceanografie en klimaatverandering aan de Universiteit Utrecht. Hij bestudeert hoe oceaanstromingen warmte, voedingsstoffen, plankton en plastic transporteren, en wat de impact van dat transport is op marine ecosystemen en het klimaat. Hij is lid van de Utrecht Young Academy van de Universiteit Utrecht en De Jonge Academie van de KNAW.

e_lambert.png

Erwin Lambert

Universiteit Utrecht

Erwin Lambert is postdoc onderzoeker aan het Instituut voor Marine en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU) aan de Universiteit Utrecht. Hij is fysisch oceanograaf en onderzoekt zeespiegelstijging en de gevolgen hiervan op overstromingskansen langs de mondiale kustlijn.

Geert.jpeg

Geert Jan van Oldenborgh

KNMI

Geert Jan van Oldenborgh vervult verschillende rollen binnen het KNMI. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het analyseren van het klimaat: met behulp van metingen en modellen onderzoekt hij in welke mate de voorspelbaarheid van het klimaat beïnvloed wordt door klimaatverandering, El Niño en tienjaarlijkse variabiliteit. De nadruk ligt hierbij op het voorspellen van extreme weersomstandigheden. Dit gaat vaak samen met Extreme Event Attribution: het schatten van het aandeel van door mensen veroorzaakte klimaatverandering in extreme weersomstandigheden. Hiernaast beheert van Oldenborgh ook de data en software van de klimaatanalyse website Climate Explorer en houdt hij zich bezig met het communiceren van klimaatonderzoek met het grote publiek. Sinds oktober 2019 is hij tevens gasthoogleraar aan de University of Oxford.

HeleendeConinck.jpg

Heleen de Coninck

Radboud Universiteit Nijmegen, TU Eindhoven

Heleen de Coninck geeft antwoord. Zij is hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en onderzoekt internationaal klimaatbeleid. Ze is een van de hoofdauteurs van het tussentijds rapport Global Warming of 1.5 °C (SR15) van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en is specialist in de opslag van koolstofdioxide.

hermankaspergilisen

Herman Kasper Gilissen

Universiteit Utrecht

Herman Kasper Gilissen is universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht. Hij is tevens onderzoeker aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.

Herman Russchenberg

Herman Russchenberg

Technische Universteit Delft

Herman Russchenberg is hoogleraar atmosfeeronderzoek aan de Technische Universteit Delft met een focus op wolken, neerslag en straling. Hij is ook directeur van het TU Delft Klimaatinstituut.

i_boas.jpg

Ingrid Boas

Wageningen Universiteit

Dr. Ingrid Boas is universitair hoofddocent milieubeleid aan de Wageningen Universiteit. Sinds 2007 bestudeert ze het verband tussen klimaatverandering en migratie. Haar focus ligt op verscheidene vormen van mobiliteit van mensen als reactie op natuurrampen en/of veranderingen in het klimaat zoals immobiliteit, gedwongen ontheemding, circulaire mobiliteit, rurale-urbane mobiliteit en langeafstand migratie. Dit bestudeert ze vanuit een politicologisch en sociaal-geografisch oogpunt.

jan paul van soest.jpg

Jan Paul van Soest

De Gemeynt

Jan Paul van Soest is oprichter van het De Gemeynt, een cooperatie van consultants op het gebied van duurzaamheid, economie en ecologie. Hij heeft Milieuwetenschappen en journalistiek gestudeerd en heeft meer dan 30 jaar ervaring als consultant in duurzaamheidsvraagstukken.

Jonne Harmsma.jpeg

Jonne Harmsma

Radboud Universiteit

Jonne Harmsma werkt als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, dat is verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar milieubeleid en de geschiedenis van economische politiek en overheidsfinanciën. Tevens is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht als docent Politieke Geschiedenis.

Lars_Hein.jpg

Lars Hein

Wageningen University, Departement Omgevingswetenschappen

Lars Hein van de WUR geeft antwoord. Hij is professor Ecosystem Services and Environmental Change en onderzoekt wat voor hulpbronnen er door ecosystemen worden gelevered en hoe deze zullen veranderen door klimaatverandering.

leomeyer.jpg

Leo Meyer

ClimateContact Consultancy

Leo Meyer werkte o.a. bij het Milieu-ministerie, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het wetenschappelijke VN Klimaatpanel IPCC. Thans is hij als zelfstandige betrokken bij onderwijs over klimaatverandering en de energietransitie, en geeft duiding over deze onderwerpen in de media. Hij is gastdocent bij het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht.

m_vijge.jpg

Marjanneke Vijge

Universiteit Utrecht

Marjanneke is universitair docent bij de Environmental Governance groep van het Copernicus Institute of Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op duurzaamheidsbeleid in ontwikkelingslanden, met name op het gebied van sociale ongelijkheid en coherent beleid rond de Sustainable Development Goals (SDGs) in Afrika en Azië.

m_van_tiggelen.png

Maurice van Tiggelen

Universiteit Utrecht

Maurice van Tiggelen werkt als promovendus in polaire meteorologie bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU). Hij onderzoekt de opwarming van de atmosfeer in de poolgebieden, en de gevolgen hiervan op het smelten van de ijskappen.

o_van_vliet.jpg

Oscar van Vliet

ETH Zurich, Universiteit Utrecht

Oscar van Vliet is docent en onderzoeker bij de Climate Policy group van ETH Zürich, en heeft zich 15 jaar beziggehouden met de vraag 'waarom zijn we nog niet allemaal overgestapt op duurzame energie en mobiliteit?' Hij is sinds kort subsidieadviseur bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

PeterBijl.jpg

Peter Bijl

Universiteit Utrecht

Peter Bijl is als universitair docent betrokken bij Universiteit Utrecht en doet onderzoek aan klimaat- en milieu-evolutie van Antarctica en de Zuidelijke Oceaan

pkm.jpg

Peter Kuipers Munneke

Universiteit Utrecht

Peter Kuipers Munneke is klimaatonderzoeker en gespecialiseerd in de poolgebieden. Zijn onderzoek gaat over gletsjers en de ijskappen op Groenland en Antarctica. Daarnaast ken je hem misschien als weerman op tv.

Richard Bitanja

Richard Bitanja

KNMI, Rijksuniversiteit Groningen

Richard Bintanja is onderzoeker aan bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en hoogleraar klimaat en milieuveranderingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op het klimaat van beide poolgebieden en gebruikt klimaatmodellen om toekomstige klimaatverandering in de poolgebieden te kwantificeren en te begrijpen.

Rik Leemans.jpeg

Rik Leemans

Wageningen University, Department of Environmental Sciences

Rik Leemans is hoogleraar milieusysteemanalyse aan Wageningen Universiteit en onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering voor bossen en landgebruik. Leemans is ook betrokken bij de VN-panels voor klimaat (IPCC) en biodiversiteit (IPBES).

robert_harmsen

Robert Harmsen

Universiteit Utrecht

Robert Harmsen is docent-onderzoeker bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Utrecht). Robert’s onderzoek richt zich op de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en omvat zowel technische, economische als sociale aspecten.

r_van_dorland.jpg

Rob van Dorland

KNMI

Rob van Dorland is expert op het gebied van klimaatverandering bij het KNMI met een focus op klimaatmodellen en wetenschapscommunicatie. Momenteel is hij betrokken bij vele risico-analyses van klimaatverandering in het kader van de Nationale klimaatadaptatiestrategie.

r_van_de_wal.jpg

Roderik van de Wal

Universiteit Utrecht

Roderik van de Wal is hoogleraar zeespiegelstijging en gevolgen voor de kust. Hij is werkzaam op het instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht en het Departement Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht en houdt zich bezig met klimaatverandering op alle tijdschalen met een nadruk op veranderingen in de ijskappen in verleden, heden en toekomst.

Rolf Schuttenhelm.jpg

Rolf Schuttenhelm

Bits of Science

Rolf Schuttenhelm is wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in klimaat- en aardwetenschappen. Hij schrijft over klimaat voor NU.nl, Vrij Nederland en De Correspondent, en levert bijdragen aan factsheets en rapporten over het onderwerp.

TimBleeker.jpg

Tim Bleeker

Universiteit Utrecht, Departement Rechtsgeleerdheid

Tim Bleeker werkt als promovendus bij de Universiteit Utrecht, en schrijft een proefschrift over milieuaansprakelijkheid. Hij publiceert regelmatig over klimaatrechtszaken.

wilfried-van-sark

Wilfried van Sark

Universiteit Utrecht

Wilfried van Sark is hoogleraar “Integration of Photovoltaics” aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Hij is een experimenteel natuurkundige van opleiding (MSc / PhD), en heeft meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van fotovoltaïek.

w_turkenburg.jpg

Wim Turkenburg

Universiteit Utrecht

Wim Turkenburg is natuurkundige en als hoogleraar 'Science, Technology and Society' verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daar was hij wetenschappelijk directeur van zowel het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling als het Utrecht Centrum voor Energieonderzoek. Hij is expert op het gebied van energie- en klimaatvraagstukken inclusief kernenergie.

w_crijns-graus.jpg

Wina Crijns-Graus

Universiteit Utrecht

Wina Crijns-Graus is docent energiesysteemanalyse aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt energiebesparing en de integratie van duurzame energiebronnen. Van 2002 tot 2010 heeft ze bij Ecofys gewerkt als consultant in industriële energiebesparing en toekomstscenario’s.

w_peters.jpg

Wouter Peters

Wageningen Universiteit

Professor Wouter Peters onderzoekt de koolstofkringloop van land, atmosfeer, en oceaan door zeer nauwkeurige broeikasgasmetingen in de atmosfeer te combineren met de nieuwste generatie weer- en klimaatmodellen.