Onze experts

Onze experts zijn in Nederland werkzaam bij kennisinstellingen, zoals PBL, en/of als onderzoekers bij universiteiten, hogescholen, of instituten, bijvoorbeeld KNMI. Elke vraag wordt, aan de hand van het vakgebied, beantwoord door één of meerdere experts.

a_yunita.jpg

Abbie Yunita

Universiteit Utrecht

Abbie Yunita werkt als promovendus aan het Copernicus Instituut of Sustainable Development, Universiteit Utrecht. Binnen het GlobalGoals project onderzoekt ze hoe de Sustainable Development Goals gebruikt en vertaald worden per land en met welke gevolgen. Verder heeft ze in verschillende organisaties zoals het UN Environment office en het United Office for REDD+ Coordination in Indonesië gewerkt in onderzoek en communicatie en bij het betrekken van belanghebbenden.

a_vdspek.jpg

Ad van der Spek

Deltares

Ad van der Spek is marien geoloog en specialist langetermijnontwikkeling van kusten en getijdebekkens bij Deltares. Hij onderzoekt de ontwikkeling van de Nederlandse kust, de Waddenzee en de Westerschelde en reconstrueert de ontwikkeling van deze gebieden onder invloed van zeespiegelstijging tijdens het Holoceen. Hij is nauw betrokken bij het onderzoek ter ondersteuning van het kustbeheer en -onderhoud en door Rijkswaterstaat. Daarnaast werkt hij als parttime onderzoeker bij het departement Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht. Ad is lid van de werkgroep Kust van het Expertise Netwerk Waterveiligheid ENW.

a_devries.jpg

Alex de Vries

De Nederlandsche Bank

Alex de Vries is de oprichter van de Bitcoin Energy Consumption Index (bitcoinenergyconsumption.com). Zijn onderzoek richt zich op de duurzaamheid van blockchains die gebruik maken van het proof-of-work mechanisme.

csm_Anatol_Itten_852e0761ab.jpg

Anatol Itten

Technische Universiteit Delft

Anatol Itten is postdoc onderzoeker aan de TU Delft over co-creatie in duurzame transities. Anatol is ook mede-oprichter van the Disrupted Societies Institute, een onderzoekslab ter ondersteuning van cohesie in gepolariseerde samenlevingen.

Anders Schinkel

Anders Schinkel

Vrije Universiteit

Anders Schinkel is Universitair Hoofddocent Theoretische Pedagogiek aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit. Zijn huidige onderzoek richt zich met name op thema's in de filosofie van opvoeding en onderwijs, zoals verwondering, zingeving, en duurzaamheid.

Andries Hof

Andries Hof

PBL, Universiteit Utrecht

Andries Hof is onderzoeker bij PBL en gastonderzoeker bij Universiteit Utrecht. Hij is met name geinteresseerd in de economische aspecten van klimaatverandering.

Anne Bos.jpg

Anne Bos

Radboud Universiteit

Anne Bos werkt als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, dat is verbonden aan de Radboud Universiteit. Zij publiceert onder meer over de Nederlandse politieke cultuur en over het onvrijwillig aftreden van ministers en staatssecretarissen

Anne-Jo Visser

Anne-Jo Visser

Gemeente Utrecht

Anne-Jo Visser is manager energietransitie bij de gemeente Utrecht. Zij werkt aan een gebouwde omgeving die energie bespaart en energie efficiënt is.

appy.jpg

Appy Sluijs

Universiteit Utrecht

Appy Sluijs is hoogleraar bij Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zijn expertise ligt op het gebied van klimaat en klimaatveranderingen in het geologische verleden en de koolstofcyclus.

a_staal.jpg

Arie Staal

Universiteit Utrecht

Arie Staal is universitair docent Ecosystem Resilience aan de Universiteit Utrecht. Staal onderzoekt de veerkracht van tropische wouden en savannes door dynamische modellen en satellietdata te combineren.

BartStrengers.jpeg

Bart Strengers

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Bart Strengers is onderzoeker aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gespecialiseerd op klimaatmodellen en klimaatcommunicatie.

Bart Verheggen

Bart Verheggen

Amsterdam University College

Bart Verheggen van Amsterdam University College (AUC) is atmosferisch chemicus en geeft les in ‘aardsysteemkunde’ en klimaatverandering en initiator van www.klimaatveranda.nl.

Behnam Taebi

Behnam Taebi

Technische Universiteit Delft

Behnam Taebi is hoogleraar Energie- en Klimaatethiek aan de TU Delft en de wetenschappelijke directeur van het Delft Safety & Security Insitute. Hij houdt zich o.a. bezig met de ethische uitdagingen van energietransitie.

Bert Smit

Bert Smit

Wageningen Economic Research

Dr. ir. A.B. (Bert) Smit is werkzaam als senior onderzoeker bij Wageningen Economic Research, vestiging Lelystad. Hij doet onderzoek op het gebied van ondernemerschap, GLB (Europees landbouwbeleid) en duurzame landbouw en is sectorambassadeur akkerbouw voor het instituut en regio-accountmanager voor Noord-Nederland. Hij is onder andere werkzaam in projecten als ‘Regeneratieve Landbouw’, ‘Boerderij van de Toekomst’ en ‘Slim Landgebruik’. Fotograaf: Carolien Tiernego.

Blanca Corona Bellostas.jpeg

Blanca Corona Bellostas

Universiteit Utrecht, Copernicus Institute

Blanca is assistent-professor bij de Energy and Resources-groep van het Copernicus Institute of Sustainable Development. Haar onderzoeksinteresse en expertise hebben betrekking op de duurzaamheids- en circulariteitsbeoordelingen van producten en diensten.

b_van_der_zwaan.jpg

Bob van der Zwaan

TNO, Universiteit van Amsterdam

Bob van der Zwaan is Principal Scientist bij TNO Energy Transition en hoogleraar Sustainable Energy Technology aan de Faculty of Science van de Universiteit van Amsterdam

bruno-ehrler.png

Bruno Ehrler

NWO-Instituut AMOLF

Bruno Ehrler is groepleider bij het NWO-instituut AMOLF en hoogleraar bij het Zernike Institute for Advanced Materials, Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt de nieuwe typen zonnecellen.

Cameron Brick

Cameron Brick

Universiteit van Amsterdam

Cameron Brick is universitairdocent sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt hoe individuen reageren op collectieve problemen zoals klimaatverandering.

Carlijn Kappers

Carlijn Kappers

Hogeschool van Amsterdam

Carlijn Kappers studeerde Psychologische Gedragsbeïnvloeding aan de Universiteit van Amsterdam en werkt als onderzoeker bij het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Daar doet ze praktijkgericht onderzoek naar het stimuleren van duurzaam gedrag.

caroline_katsman.png

Caroline Katsman

TU Delft

Caroline Katsman van de TU Delft is hoofddocent fysische oceanografie en onderzoekt oceaanstromingen en hun rol voor het klimaat.

Chiel van Heerwaarden

Chiel van Heerwaarden

Wageningen Universiteit

Chiel van Heerwaarden is universitair docent in de meteorologie aan Wageningen Universiteit. Hij onderzoekt de link tussen landgebruik, wolken en neerslag. Momenteel doet hij onderzoek naar wolkenschaduwen en de invloed daarvan op opgewekte zonne-energie met behulp van veldmetingen en 3D computersimulaties.

Chris Backes

Chris Backes

Universiteit Utrecht

Chris Backes is hoogleraar omgevingsrecht aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Hij publiceert en adviseert over Europese, nationale en rechtsvergelijkende omgevingsrechtelijke onderwerpen, in het bijzonder met betrekking tot het natuurbeschermingsrecht, het milieurecht en het recht van de circulaire economie.

c_vijzendoorn.jpg

Christa van IJzendoorn

TU Delft

Christa van IJzendoorn is PhD kandidaat aan de Technische Universiteit Delft. Zij onderzoekt de verplaatsing van zand door water en wind om te kunnen voorspellen hoe onze duinen en stranden er in de toekomst uit zullen zien.

c_veen.jpg

Ciska Veen

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Ciska is bodemecoloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze onderzoekt hoe het bodemleven de kringloop van koolstof en voedingsstoffen in de bodem reguleert en hoe we het bodemleven kunnen sturen om landgebruik te verduurzamen.

Claudia Wieners

Claudia Wieners

Universiteit Utrecht, IMAU

Claudia Wieners is universitair docent op het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek, Utrecht (UU) en doet onderzoek naar Geoengineering, met name Stratospheric Aerosol Injection (SAI). Het idee van SAI is om kunstmatig een dunne, reflecterende wolkenlaag in de stratosfeer (de atmosfeer boven ca 15km hoogte) aan te maken, die een deel van het zonlicht terugkaatst en zo de aarde afkoelt. Dit is geen echte oplossing van het klimaatprobleem, maar zou, misschien, een aanvulling op (niet vervanging van!) broeikasgasreductie kunnen vormen.

Cor_Pierik_DSC_9026_2000.jpg

Cor Pierik

Centraal Bureau voor de Statistiek

Cor Pierik is landbouweconoom en perswoordvoerder landbouw, natuur, milieu en energie bij het CBS. Daarnaast regelmatig te horen als spreker op symposia over de verduurzaming in de landbouw en natuur.

Denise_deRidder.jpg

Denise de Ridder

Universiteit Utrecht

Denise de Ridder is hoogleraar Psychologie aan de afdeling Sociale, Gezondheids- & Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is De Ridder directeur van het Self-Regulation Lab.

Detlef_van_Vuuren.jpg

Detlef van Vuuren

Universiteit Utrecht, Copernicus Institute

Detlef van Vuuren is klimaatexpert van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht, en hoofdauteur bij het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een organisatie van de Verenigde Naties.

e_van_sebille

Erik van Sebille

Universiteit Utrecht

Erik van Sebille is Professor in Oceanografie en Public Engagement aan de Universiteit Utrecht. Hij bestudeert hoe oceaanstromingen warmte, voedingsstoffen, plankton en plastic transporteren, en wat de impact van dat transport is op marine ecosystemen en het klimaat. Hij is lid van de Utrecht Young Academy van de Universiteit Utrecht en De Jonge Academie van de KNAW.

e_lambert.png

Erwin Lambert

Universiteit Utrecht

Erwin Lambert is postdoc onderzoeker aan het Instituut voor Marine en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU) aan de Universiteit Utrecht. Hij is fysisch oceanograaf en onderzoekt zeespiegelstijging en de gevolgen hiervan op overstromingskansen langs de mondiale kustlijn.

fselten.jpeg

Frank Selten

KNMI

Frank Selten is klimaatonderzoeker bij het KNMI met een brede interesse in de werking van het klimaatsysteem. Momenteel werkt hij aan een update van de klimaatscenario's voor Nederland en schrijft hij samen met collega's KNMI-klimaatberichten.

f_hilgen.jpg

Frits Hilgen

Universiteit Utrecht

Frits Hilgen is zowel onderzoeker als docent bij Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van de astronomische sturing van het klimaat in het geologische verleden door veranderingen in de baan van de Aarde en de stand van de aardas. Hij is tevens lid van de KNAW.

Geert.jpeg

Geert Jan van Oldenborgh

KNMI

Geert Jan van Oldenborgh (1961-2021) vervulde verschillende rollen binnen het KNMI. Hij hield zich voornamelijk bezig met het analyseren van het klimaat: met behulp van metingen en modellen onderzocht hij in welke mate de voorspelbaarheid van het klimaat beïnvloed wordt door klimaatverandering, El Niño en tienjaarlijkse variabiliteit. De nadruk lag hierbij op het voorspellen van extreme weersomstandigheden. Dit gaat vaak samen met Extreme Event Attribution: het schatten van het aandeel van door mensen veroorzaakte klimaatverandering in extreme weersomstandigheden. Hiernaast beheerde van Oldenborgh ook de data en software van de klimaatanalysewebsite Climate Explorer en hield hij zich bezig met het communiceren van klimaatonderzoek met het grote publiek. In 2019 werd hij aangesteld als gasthoogleraar aan de University of Oxford. In 2021 plaatste Time Van Oldenborgh, samen met zijn Duitse collega Friederike Otto, wegens hun onderzoek op de lijst van honderd meest invloedrijke personen van 2021.

Gert-Jan Monteny

Gert-Jan Monteny

Monteny Milieuadvies

Gert-Jan Monteny was 20 jaar werkzaam binnen het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG) en is gepromoveerd op ammoniakemissie uit melkveestallen in 2000. Vanaf 2005 is hij werkzaam als zelfstandig adviseur Veehouderij en Milieu en mede-directeur/-eigenaar van het meetlaboratorium Meet-ID en het stalemissie-monitoringsbedrijf FarmGasLive.

g_oude_essink.jpg

Gualbert Oude Essink

Deltares en Universiteit Utrecht

Gualbert Oude Essink is hydrogeoloog bij Deltares en Universiteit Utrecht (Geowetenschappen, universitair hoofddocent). Zijn onderzoek richt zich op het verbeteren van de zoetwaterbeschikbaarheid in delta’s zoals van de Nijl, Mekong en Rijn-Maas-Schelde die zwaar onder druk staan door verzilting, droogte, bodemdaling en overstroming.

g_vdwef.jpg

Guido van der Werf

Vrije Universiteit

Guido van der Werf is universiteitshoogleraar aan de Vrije Universiteit en onderzoekt de wisselwerking tussen klimaatverandering en (bos)branden. Zijn team gebruikt drones en satellietdata om branden en hun uitstoot te berekenen, en atmosferische modellen om de gevolgen voor luchtkwaliteit en klimaat in beeld te brengen.

H_Middelkoop.jpg

Hans Middelkoop

Universiteit Utrecht

Hans Middelkoop is professor fysische geografie aan de Universiteit Utrecht. Hij is expert op het gebied van delta's, geomorfologie en klimaatverandering. Ook is hij leider van de "Water, Climate & Future Deltas" hub, een platform waarop onderzoekers en stakeholders gezamenlijk werken aan een duurzaam behouden van rivierdelta's over de hele wereld.

HeleendeConinck.jpg

Heleen de Coninck

Radboud Universiteit Nijmegen, TU Eindhoven

Heleen de Coninck is hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en onderzoekt internationaal klimaatbeleid. Ze is een van de hoofdauteurs van het tussentijds rapport Global Warming of 1.5 °C (SR15) van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en is specialist in de opslag van koolstofdioxide.

Heleen Mees

Heleen Mees

Universiteit Utrecht

Heleen Mees is universitair docent bij de Environmental Governance-groep van het Copernicus Institute of Sustainable Development. Ze doet onderzoek naar de rol van de lokale overheid en de rol van burgers en gemeenschappen in het besturen van klimaatverandering.

Heleen_van_Soest.jpg

Heleen van Soest

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Heleen van Soest is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ze bestudeert daar internationaal klimaatbeleid in het kader van het klimaatakkoord van Parijs.

hermankaspergilisen

Herman Kasper Gilissen

Universiteit Utrecht

Herman Kasper Gilissen is universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht. Hij is tevens onderzoeker aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.

Herman Russchenberg

Herman Russchenberg

Technische Universiteit Delft

Herman Russchenberg is hoogleraar atmosfeeronderzoek aan de Technische Universteit Delft met een focus op wolken, neerslag en straling. Hij is ook directeur van het TU Delft Klimaatinstituut.

i_boas.jpg

Ingrid Boas

Wageningen Universiteit

Dr. Ingrid Boas is universitair hoofddocent milieubeleid aan de Wageningen Universiteit. Sinds 2007 bestudeert ze het verband tussen klimaatverandering en migratie. Haar focus ligt op verscheidene vormen van mobiliteit van mensen als reactie op natuurrampen en/of veranderingen in het klimaat zoals immobiliteit, gedwongen ontheemding, circulaire mobiliteit, rurale-urbane mobiliteit en langeafstand migratie. Dit bestudeert ze vanuit een politicologisch en sociaal-geografisch oogpunt.

Ingrid robeyns

Ingrid Robeyns

Universiteit Utrecht

Ingrid Robeyns is hoogleraar Ethiek van Instellingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en het bijbehorende Ethiek Instituut

jan paul van soest.jpg

Jan Paul van Soest

De Gemeynt

Jan Paul van Soest is oprichter van het De Gemeynt, een cooperatie van consultants op het gebied van duurzaamheid, economie en ecologie. Hij heeft Milieuwetenschappen en journalistiek gestudeerd en heeft meer dan 30 jaar ervaring als consultant in duurzaamheidsvraagstukken.

Jan-Willem-Erisman-aug-2020_1-copy-2.jpg

Jan Willem Erisman

Universiteit Leiden

Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij het Centrum voor Milieuwetenschappen aan de universiteit Leiden. Tot halverwege 2020 was hij directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut, een instituut dat internationaal advies geeft over en onderzoek doet naar duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg. Hij werkt al 35 jaar aan de stikstofproblematiek in Nederland maar ook internationaal. Hij heeft metingen gedaan van de concentratie en depositie met satellietwaarnemingen. Daarnaast heeft hij ook bijgedragen aan modelontwikkeling. Momenteel doet hij onderzoek naar milieu en duurzaamheid waarbinnen stikstof een centrale rol heeft. Hij adviseert overheden en bedrijfsleven op alle niveaus.

j_joustra.jpg

Jelle Joustra

TU Delft

Jelle Joustra is promovendus aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Hij onderzoekt hoe producten ontworpen kunnen worden voor hergebruik in een Circulaire Economie, met een focus op composietmaterialen. Zijn onderzoek is verbonden aan Horizon2020 project Ecobulk.

j_vandijk.jpg

Jerry van Dijk

Universiteit Utrecht

Jerry van Dijk is Universitair docent bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, waar hij zich bezig houdt met de gevolgen van milieuverandering op natuur en biodiversiteit. Hij werkt samen met boeren, beleidsmakers, en NGO’s om tot een duurzamer landbouwsysteem in Nederland te komen.

j_groothuis.jpg

Jitte Groothuis

Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen

Jitte Groothuis is adviseur/bioloog bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen in Wageningen, waar hij zich hoofdzakelijk bezig houdt met onderzoek naar en onderwijs over mieren. Tevens onderzoekt hij als onafhankelijk onderzoeker de hersenen van mieren en andere insecten. Bij de vakgroepen Entomologie en Virologie heeft hij onderzoek gedaan naar de hersenen en het gedrag van verschillende soorten insecten.

j_neeft.jpg

John Neeft

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

John Neeft werkt als gepromoveerd chemisch technoloog bij RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) aan de stimulering en monitoring van waterstof en hernieuwbare energie inclusief bio-energie en biogrondstoffen.

Jonathan-Buonocore-web2019.jpg

Jonathan Buonocore

C-Change, Center for Climate, Health, and the global environment

Jonathan Buonocore onderzoekt de impact van verschillende vormen van energie-opwekking op het klimaat, milieu en de gezondheid.

Jonne Harmsma.jpeg

Jonne Harmsma

Radboud Universiteit

Jonne Harmsma werkt als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, dat is verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar milieubeleid en de geschiedenis van economische politiek en overheidsfinanciën. Tevens is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht als docent Politieke Geschiedenis.

J_Melkert.jpg

Joris Melkert

Technische Universiteit Delft

Joris Melkert is werkzaam op de TU Delft als docent Luchtvaarttechniek en als directeur Onderwijs van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Jose_Potting.png

José Potting

KTH Life Cycle Network, KTH Royal Institute of Technology, Zweden

José Potting heeft ruim 30 jaar ervaring in de milieuwetenschappen. Haar kernexpertise ligt bij levenscyclus analyse, maar ze heeft ook het nodige klimaatonderzoek gedaan. Inmiddels heeft ze haar werkzaamheden verplaatst van de academia naar beleid en toepassing.

Joyce Bosmans

Joyce Bosmans

Radboud Universiteit Nijmegen

Joyce Bosmans is post-doctoraal onderzoekster bij de vakgroep milieukunde van de Radboud Universiteit. Daar werkt ze aan de milieuvoetafdruk van hernieuwbare energiebronnen, met name van grote zon- en windparken. Hiervoor heeft zij klimaat-fysica gestudeerd in Utrecht en is ze bij aardwetenschappen gepromoveerd op onderzoek naar de invloed van veranderingen in de baan van de aarde rondom de zon op moessons en het Middellandse Zee-klimaat. Dat onderzoek heeft ze uitgevoerd met behulp van het EC-Earth klimaatmodel op het KNMI. ​Ook heeft ze in Utrecht met het globale hydrologie-model PCR-GLOBWB gewerkt, waarbij ze de invloed bestudeerde van veranderingen in landbedekking op waterbeschikbaarheid.

Karin Groenestein

Karin Groenestein

Wageningen University & Research

Karin Groenestein is senior onderzoeker aan Wageningen University & Research. Zij doet onderzoek naar de effecten van de veehouderij op het milieu, met name ammoniakemissies en broeikasgassen.

Karin van der Wiel

Karin van der Wiel

KNMI

Karin van der Wiel is een klimaatwetenschapper op het KNMI. Haar onderzoek gaat meestal over extreem weer en klimaatverandering, bijvoorbeeld over veranderingen in extreme regen of droogtes. Verder draagt ze bij aan het onderzoek en de berekeningen voor de volgende generatie klimaatscenario's voor Nederland.

k_van_den_broek.jpg

Karlijn van den Broek

Universiteit Utrecht

Karlijn van den Broek is onderzoeker bij het Copernicus Instituut of Sustainable Development van de Universteit Utrecht. Ze onderzoekt hoe het begrip van de klimaatcrisis invloed heeft op het maken van beslissingen en duurzaam gedrag.

Katja Peijnenburg

Katja Peijnenburg

Naturalis

Katja Peijnenburg is groepsleider ‘Plankton Diversity & Evolution’ bij Naturalis Biodiversity Center en Universitair Hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Katja onderzoekt hoe nieuwe planktonsoorten ontstaan in de open oceaan en of ze zich kunnen aanpassen aan klimaatverandering.

k_van_der_geest.jpg

Kees van der Geest

United Nations University Institute for Environment and Human Security

Dr. Kees van der Geest is onderzoeker aan de United Nations University Institute for Environment and Human Security in Bonn. Hij leidt daar een afdeling die onderzoek doet naar de relatie tussen milieuverandering en migratie, een onderwerp dat hem al sinds 2002 boeit. Kees heeft sociale geografie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en deed daar ook promotieonderzoek met veldwerk in Ghana. In zijn onderzoek probeert hij zoveel mogelijk om kwantitatieve en kwalitatieve methoden te combineren zodat er naast de kille statistiek ook aandacht is voor de ervaringen en percepties van mensen.

Kornelis Blok

Kornelis Blok

TU Delft

Kornelis Blok is van huis uit natuurkundige en nu hoogleraar Energiesysteemanalyse aan de Technische Universiteit Delft. Zijn onderzoek richt zich op de transitie naar duurzame energiesystemen. Hij is ook lead author bij het Intergovernmental Panel on Climate Change.

k_van_huissteden.jpg

Ko van Huissteden

Vrije Universiteit Amsterdam

Ko van Huissteden werkt als universitair hoofddocent bij de Vrije Universiteit, Afdeling Aardwetenschappen van de Faculteit Bètawetenschappen. Hij heeft tot zijn emiritaat 15 jaar onderzoek gedaan naar methaan- en CO2-emissie uit de permafrost in de tundra van Noordoost Siberië, met zowel veldonderzoek als de bouw van modellen. Op dit moment is hij actief betrokken bij onderzoek naar maatregelen om CO2-emissie uit Nederlandse veenbodems te verminderen, zowel via de VU, als via consultancy Kytalyk Carbon Cycle Reseach VOF.

Lars_Hein.jpg

Lars Hein

Wageningen University, Departement Omgevingswetenschappen

Lars Hein is professor Ecosystem Services and Environmental Change aan de WUR en onderzoekt wat voor hulpbronnen er door ecosystemen worden geleverd en hoe deze zullen veranderen door klimaatverandering.

leomeyer.jpg

Leo Meyer

ClimateContact Consultancy

Leo Meyer werkte o.a. bij het Milieu-ministerie, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het wetenschappelijke VN Klimaatpanel IPCC. Thans is hij als zelfstandige betrokken bij onderwijs over klimaatverandering en de energietransitie, en geeft duiding over deze onderwerpen in de media. Hij is gastdocent bij het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht.

leo van kampenhout

Leo van Kampenhout

Universiteit Utrecht

Leo van Kampenhout werkt als klimaatmodelleur aan de Universiteit Utrecht. Zijn eigen onderzoek richt zich op het smelten van ijskappen.

LisetteBeek.png

Lisette van Beek

Universiteit Utrecht

Lisette van Beek werkt als promovendus bij het Copernicus Instituut of Sustainable Development en tevens bij de Urban Futures Studio. Binnen het CLIMAGINARIES project onderzoekt zij mogelijke verbindingen tussen klimaatmodellen en alternatieve verbeeldingstechnieken.

l_kreemers.jpg

Loes Kreemers

Hogeschool van Amsterdam

Loes Kreemers promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam als gedragswetenschapper. Ze zet haar expertise op het gebied van gedragsverandering in bij het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Hier doet ze praktijkgericht onderzoek naar psychologische factoren die bijdragen aan duurzaam gedrag en schrijft ze onder anderen adviesrapporten over hoe de (lokale) overheid duurzaam gedrag kan faciliteren en stimuleren.

l_roelofs.jpg

Lonneke Roelofs

Universiteit Utrecht

Lonneke Roelofs is Junior Docent Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht bij de faculteit Geowetenschappen. Tijdens haar master heeft ze zich gespecialiseerd in de natuurlijke ontwikkeling van rivieren, delta gebieden en estuaria (rivier mondingen) onder veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld de stijgende zeespiegel en veranderende rivier afvoer). In haar huidige functie geeft ze les aan de bachelor- en masterstudenten, werkt ze aan de vernieuwing van het curriculum en is ze bezig met de vraag hoe we studenten kunnen voorbereiden op de urgente wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken gerelateerd aan de geowetenschappen.

Maarten Krol

Maarten Krol

Wageningen University

Maarten Krol werkt in Wageningen als professor Luchtkwaliteit en Atmosferische Chemie

Marc Davidson

Marc Davidson

Radboud Universiteit Nijmegen

Marc Davidson is hoogleraar Filosofie van duurzaamheid en milieu aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Marije Seves

Marije Seves

Voedingscentrum

Marije Seves is expert duurzaam eten bij het Voedingscentrum. Zij vertaalt de wetenschappelijke consensus naar praktische adviezen om mensen te inspireren gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken.

Marijke Menkveld

Marijke Menkveld

TNO Energie Transitie Studies

Marijke Menkveld is senior consultant bij TNO Energie Transitie Studies. Zij doet onderzoek naar en adviseert over de energietransitie en klimaatbeleid in de gebouwde omgeving.

Mariska te Beest

Mariska te Beest

Universiteit Utrecht, Copernicus Institute of Sustainable Development

Mariska te Beest is assistent-professor bij de Environmental Sciences groep van het Copernicus Institute of Sustainable Development. Haar onderzoek richt zich op systeemecologie, met een sterke focus op plantengemeenschappen, natuurlijke graslanden en savannes, en de aanhoudende biodiversiteitscrisis.

m_vijge.jpg

Marjanneke Vijge

Universiteit Utrecht

Marjanneke is universitair docent bij de Environmental Governance groep van het Copernicus Institute of Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op duurzaamheidsbeleid in ontwikkelingslanden, met name op het gebied van sociale ongelijkheid en coherent beleid rond de Sustainable Development Goals (SDGs) in Afrika en Azië.

Marjolijn_Haasnoot

Marjolijn Haasnoot

Universiteit Utrecht, Deltares

Marjolijn Haasnoot is expert klimaatadaptatie en waterbeheer bij Deltares en Universiteit Utrecht, en hoofdauteur bij het International Panel on Climate Change (IPCC). Ze doet onderzoek naar oplossingen voor de gevolgen van zeespiegelstijging en klimaatverandering in delta’s en het omgaan met onzekerheden daarin. Marjolijn is lid van de Signaalgroep van het Deltaprogramma.

Mark Kauw

Mark Kauw

Universiteit Utrecht

Mark Kauw (1984) is geograaf, triatleet en als Projectmanager Duurzaamheid actief bij de Universiteit Utrecht.

m_huysmans.jpg

Martijn Huysmans

Universiteit Utrecht

Martijn Huysmans is universitair docent politieke economie. Hij doet onderzoek naar Europees handelsbeleid.

Martin Rohde

Martin Rohde

TU Delft

Martin Rohde is universitair hoofddocent Nucleaire Energie en Fysische Transportverschijnselen aan de TU Delft. Hij onderzoekt o.a. zogenaamde 4e generatie kernreactoren (waaronder gesmolten zout reactoren) en productie van medische isotopen.

Mathijs Boom

Mathijs Boom

Universiteit van Amsterdam

Mathijs is promovendus bij de Capaciteitsgroep Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de studie van de geschiedenis van de Aarde in de Lage Landen van 1740 tot 1840.

m_van_tiggelen.png

Maurice van Tiggelen

Universiteit Utrecht

Maurice van Tiggelen werkt als promovendus in polaire meteorologie bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU). Hij onderzoekt de opwarming van de atmosfeer in de poolgebieden, en de gevolgen hiervan op het smelten van de ijskappen.

Monique Heijmans

Monique Heijmans

Wageningen Universiteit

Monique Heijmans is docent-onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, departement Omgevingswetenschappen. Zij is geïnteresseerd in effecten van klimaatverandering, met name op de vegetatiesamenstelling, maar ook hoe de vegetatie effect heeft op het microklimaat. Samen met PhDs en thesis studenten doet ze veldonderzoek op de Siberische toendra, waar de klimaatverandering zichtbare gevolgen heeft voor de permafrost en vegetatie.

csm_Niek Mouter 2_f50788e8de.jpg

Niek Mouter

Technische Universiteit Delft

Niek Mouter is universitair docent Infrastructuurbeleidsbeoordeling bij de TU Delft-groep Transport & Logistiek, met een achtergrond in economie (MSc) en rechtsfilosofie (LLM).

N_Wanders.jpg

Niko Wanders

Universiteit Utrecht

Niko Wanders is assistent-professor hydrologie aan de Universiteit Utrecht. In zijn werk richt hij zich op droogte en overstromingen, hoe deze de maatschappij beïnvloeden en hoe deze worden beïnvloed door klimaatverandering.

o_schotel.png

Olivier Schotel

Universiteit Utrecht, De Roos Advocaten

Olivier Schotel is als extern onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht en is advocaat bij De Roos Advocaten in Amsterdam. Hij richt zich onder meer op duurzaamheid en corporate governance en heeft een grote interesse voor het internationaal privaatrecht.

o_van_vliet.jpg

Oscar van Vliet

ETH, Universiteit Utrecht

Oscar van Vliet is gastdocent- en onderzoeker bij de Climate Policy group van ETH Zürich, en heeft zich 15 jaar beziggehouden met de vraag 'waarom zijn we nog niet allemaal overgestapt op duurzame energie en mobiliteit?' Hij is sinds kort subsidieadviseur bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

p_koutstaal.jpg

Paul Koutstaal

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Paul Koutstaal is werkzaam als senior onderzoeker en plaatsvervangend sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Paul_Peeters.jpg

Paul Peeters

Breda University of Applied Sciences

Paul Peeters is lector ‘Duurzaam toerisme en transport’ aan de Breda University of Applied Sciences. Hij onderzoekt onder andere de klimaatimpact van toerisme en transport en hoe deze te verminderen.

PeterBijl.jpg

Peter Bijl

Universiteit Utrecht

Peter Bijl is als universitair docent betrokken bij Universiteit Utrecht en doet onderzoek aan klimaat- en milieu-evolutie van Antarctica en de Zuidelijke Oceaan

pkm.jpg

Peter Kuipers Munneke

Universiteit Utrecht

Peter Kuipers Munneke is klimaatonderzoeker en gespecialiseerd in de poolgebieden. Zijn onderzoek gaat over gletsjers en de ijskappen op Groenland en Antarctica. Daarnaast ken je hem misschien als weerman op tv.

foto_Peter_Siegmund_KNMI.jpg

Peter Siegmund

KNMI

Peter Siegmund is klimaatexpert bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Zijn expertise ligt vooral op het gebied van het waargenomen klimaat en klimaatverandering, wereldwijd en in Nederland.

Peter van Bodegom

Peter van Bodegom

Universiteit Leiden

Peter van Bodegom is hoogleraar milieubiologie bij het Instituut voor Milieuwetenschappen van Universiteit Leiden. Hij onderzoekt hoe klimaat- en landgebruiksverandering de biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen verandert en hoe tegelijkertijd onze samenleving de natuur nodig heeft.

Peter van Dam - Geschiedenis.jpg

Peter van Dam

Universiteit van Amsterdam

Dr. Peter van Dam is universitair docent aan de afdeling geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar de geschiedenis van activisme en duurzame consumptie.

Reint Jan Renes

Reint Jan Renes

Hogeschool van Amsterdam

Reint Jan Renes is lector Psychologie voor een Duurzame Stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Met zijn Amsterdamse onderzoeksgroep doet hij praktijkgericht onderzoek naar de gedragspsychologie achter duurzaamheid. Centrale vraag in veel van zijn studies is wat mensen motiveert om voor het klimaat in actie te komen. Samen met Sander Hermsen schreef hij het Draaiboek gedragsverandering: De psychologie van beïnvloeding begrijpen en gebruiken.

Rene van Gijlswijk

René van Gijlswijk

TNO

René van Gijlswijk is onderzoeker duurzame mobiliteit bij TNO. Zijn onderzoek richt zich vooral op het brandstofverbruik, elektriciteitsgebruik en de CO₂-uitstoot van wegvoertuigen en de factoren die deze beinvloeden.

Reyer_Gerlagh.JPG

Reyer Gerlach

Tilburg University

Reyer Gerlagh is hoogleraar milieueconomie aan Tilburg University en doet o.a. onderzoek naar klimaat-macro-economie, de fossiele energiemarkt, duurzaamheidsconcepten en beleidsgedreven technologische veranderingen. Hij was coördinerend hoofdauteur bij het International Panel on Climate Change (2009-2014).

Richard Bitanja

Richard Bintanja

KNMI, Rijksuniversiteit Groningen

Richard Bintanja is onderzoeker aan bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en hoogleraar klimaat en milieuveranderingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op het klimaat van beide poolgebieden en gebruikt klimaatmodellen om toekomstige klimaatverandering in de poolgebieden te kwantificeren en te begrijpen.

Richard Smokers

Richard Smokers

TNO

Richard Smokers is hoofdadviseur duurzame mobiliteit en logistiek bij TNO. Hij werkt samen met beleidsmakers en industrie aan kennisvragen voor onderbouwing van effectief beleid en van investeringen in ontwikkeling en implementatie van duurzame mobiliteitsoplossingen.

Richard_Tol.jpg

Richard Tol

Vrije Universiteit Amsterdam, University of Sussex

Dr Richard S.J. Tol MAE is hoogleraar economie aan de University of Sussex en hoogleraar klimaateconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek beslaat energie, milieu en klimaat.

Rik Leemans.jpeg

Rik Leemans

Wageningen University, Department of Environmental Sciences

Rik Leemans is hoogleraar milieusysteemanalyse aan Wageningen Universiteit en onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering voor bossen en landgebruik. Leemans is ook betrokken bij de VN-panels voor klimaat (IPCC) en biodiversiteit (IPBES).

Rob Alkemade

Rob Alkemade

Wageningen Universiteit en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Rob Alkemade is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar mondiale modellering van biodiversiteit en ecosysteemdiensten aan Wageningen Universiteit. Hij deed promotie onderzoek aan het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek in Yerseke tot 1993, en werkte daarna bij het RIVM, waar hij modellen ontwikkelde waarmee effecten van landgebruik, klimaatverandering en andere factoren op biodiversiteit kunnen worden ingeschat. Deze modellen worden nationaal en internationaal gebruikt voor beleidsondersteuning. Vanaf 2002 werkt hij aan het GLOBIO (www.globio.info) dat in veel internationale studies, zoals voor het Intergouvernementele Platform voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) wordt gebruikt.

r_van_dorland.jpg

Rob van Dorland

KNMI

Rob van Dorland is expert op het gebied van klimaatverandering bij het KNMI met een focus op klimaatmodellen en wetenschapscommunicatie. Momenteel is hij betrokken bij vele risico-analyses van klimaatverandering in het kader van de Nationale klimaatadaptatiestrategie.

r_van_de_wal.jpg

Roderik van de Wal

Universiteit Utrecht

Roderik van de Wal is hoogleraar zeespiegelstijging en gevolgen voor de kust. Hij is werkzaam op het instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht en het Departement Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht en houdt zich bezig met klimaatverandering op alle tijdschalen met een nadruk op veranderingen in de ijskappen in verleden, heden en toekomst.

Rolf Schuttenhelm.jpg

Rolf Schuttenhelm

Bits of Science

Rolf Schuttenhelm is wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in klimaat- en aardwetenschappen. Hij schrijft over klimaat voor NU.nl, Vrij Nederland en De Correspondent, en levert bijdragen aan factsheets en rapporten over het onderwerp.

roman_hoffmann.jpg

Roman Hoffmann

International Insitute for Applied Systems Analysis & Potsdam Institute for Climate Impact Research

Roman Hoffmann bestudeert de verhouding tussen klimaatverandering en bevolkingsdynamiek en de gevolgen daarvan op duurzame ontwikkeling. Zijn werk richt zich op diverse onderwerpen gerelateerd aan klimaateffecten: levensonderhoud, migratie, aanpassing en veerkracht, en de impact van het milieu op de gezondheid. Daarnaast is hij geïnteresseerd in menselijke factoren die van invloed zijn op duurzaamheid en de mitigatie van klimaatverandering, zoals milieuvriendelijk gedrag en het steunen van klimaatacties.

1560377890925.jpg

Sander Houweling

Vrije Universiteit

Is werkzaam als professor in 'Atmosphere, Greenhouse gases, and Climate' aan het Earth and Climate Cluster van de VU Earth Sciences department.

Sanne Akerboom

Sanne Akerboom

Universiteit Utrecht

Sanne Akerboom is universitair docent ‘Recht en politiek van de energietransitie’ aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Ze heeft rechten en politicologie gestudeerd en is directeur van het Sustainable Industry Lab (Universiteit Utrecht).

Stephan de Roode

Stephan de Roode

TU Delft

Stephan de Roode is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Zijn onderzoek richt zich op de interactie van wolken, turbulentie en straling. Hij maakt hierbij gebruik van metingen en berekeningen met het Dutch Atmospheric Large Eddy Simulation model.

i_toorn.jpg

Stephen Ivan aan den Toorn

Universiteit Utrecht

Stephen Ivan aan den Toorn werkt als promovendus bij het Copernicus Instituut of Sustainable Development aan Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op het potentieel van maatregelen en alternatieve producten om de klimaatimpact van vlees en zuivel te verminderen.

Steven van Polen

Steven van Polen

Berenschot

Steven van Polen is nu senior consultant bij Berenschot en werkte tot begin 2021 bij het PBL. De focus van zijn onderzoek ligt met name bij de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in Nederland, waarbij hij kijkt naar technologische mogelijkheden en maatschappelijke uitdagingen (zoals de betaalbaarheid van deze warmtetransitie).

Thijs Bouman

Thijs Bouman

Rijksuniversiteit Groningen

Thijs Bouman is universitair docent en onderzoeker Omgevingspsychologie. Hij richt zich op persoonlijke en groepsfactoren die klimaatgedrag (mitigatie, adaptatie en steun voor beleid) voorspellen, en onderzoekt hoe deze factoren kunnen bijdragen aan attitude- en gedragsveranderingen.

Foto_Thomas_Röckman.png

Thomas Roeckmann

Universiteit Utrecht

Thomas Roeckmann is hoogleraar atmosferische fysica en chemie aan het “Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht” van de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt de globale kringlopen van broeikasgassen en reactive gassen in de atmosfeer, en de menselijke invloed daarop.

TimBleeker.jpg

Tim Bleeker

Universiteit Utrecht, Departement Rechtsgeleerdheid

Tim Bleeker werkt als promovendus bij de Universiteit Utrecht, en schrijft een proefschrift over milieuaansprakelijkheid. Hij publiceert regelmatig over klimaatrechtszaken.

VincentPost

Vincent Post

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

Vincent Post is hydrogeoloog en is in 2004 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het ontstaan van het zoute grondwater in het Nederlandse kustgebied. Sinds die tijd is hij werkzaam geweest als docent en onderzoeker in Nederland, Australie en Duitsland. Grondwater in kustgebieden en het beheer daarvan vormt de rode draad in zijn werkzaamheden.

wilfried-van-sark

Wilfried van Sark

Universiteit Utrecht

Wilfried van Sark is hoogleraar “Integration of Photovoltaics” aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Hij is een experimenteel natuurkundige van opleiding (MSc / PhD), en heeft meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van fotovoltaïek.

w_turkenburg.jpg

Wim Turkenburg

Universiteit Utrecht

Wim Turkenburg is natuurkundige en als hoogleraar 'Science, Technology and Society' verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daar was hij wetenschappelijk directeur van zowel het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling als het Utrecht Centrum voor Energieonderzoek. Hij is expert op het gebied van energie- en klimaatvraagstukken inclusief kernenergie.

w_crijns-graus.jpg

Wina Crijns-Graus

Universiteit Utrecht

Wina Crijns-Graus is docent energiesysteemanalyse aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt energiebesparing en de integratie van duurzame energiebronnen. Van 2002 tot 2010 heeft ze bij Ecofys gewerkt als consultant in industriële energiebesparing en toekomstscenario’s.

w_peters.jpg

Wouter Peters

Wageningen Universiteit

Professor Wouter Peters onderzoekt de koolstofkringloop van land, atmosfeer, en oceaan door zeer nauwkeurige broeikasgasmetingen in de atmosfeer te combineren met de nieuwste generatie weer- en klimaatmodellen.

Yavanna-Aartsma.jpg

Yavanna Aartsma

Wageningen Universiteit

Yavanna Aartsma is entomologe en gepromoveerd op interacties tussen sluipwespen, rupsen en planten. Momenteel werkt ze als onderzoeker bij Wageningen Universiteit aan de mogelijkheden van insecten als duurzame alternatieve eiwitbron voor kippen. Daarnaast documenteert ze de verborgen wereld van insecten met haar fotografie.