Onze experts

Onze experts zijn in Nederland werkzaam bij kennisinstellingen, zoals PBL, en/of als onderzoekers bij universiteiten, hogescholen, of instituten, bijvoorbeeld KNMI. Elke vraag wordt, aan de hand van het vakgebied, beantwoord door één of meerdere experts.

a_yunita.jpg

Abbie Yunita

Universiteit Utrecht

Abbie Yunita werkt als promovendus aan het Copernicus Instituut of Sustainable Development, Universiteit Utrecht. Binnen het GlobalGoals project onderzoekt ze hoe de Sustainable Development Goals gebruikt en vertaald worden per land en met welke gevolgen. Verder heeft ze in verschillende organisaties zoals het UN Environment office en het United Office for REDD+ Coordination in Indonesië gewerkt in onderzoek en communicatie en bij het betrekken van belanghebbenden.

a_vdspek.jpg

Ad van der Spek

Deltares

Ad van der Spek is marien geoloog en specialist langetermijnontwikkeling van kusten en getijdebekkens bij Deltares. Hij onderzoekt de ontwikkeling van de Nederlandse kust, de Waddenzee en de Westerschelde en reconstrueert de ontwikkeling van deze gebieden onder invloed van zeespiegelstijging tijdens het Holoceen. Hij is nauw betrokken bij het onderzoek ter ondersteuning van het kustbeheer en -onderhoud en door Rijkswaterstaat. Daarnaast werkt hij als parttime onderzoeker bij het departement Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht. Ad is lid van de werkgroep Kust van het Expertise Netwerk Waterveiligheid ENW.

A_Slangen.jpg

Aimée Slangen

NIOZ

Dr. Aimée Slangen is senior onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in Yerseke. Haar onderzoek is gericht op zeespiegelverandering, zowel in de open oceaan als in de interactie met de kust. Met haar onderzoeksgroep probeert zij meer begrip te krijgen van zeespiegelstijging in het verleden, en betere projecties te maken voor de toekomst. Zij is hoofdauteur van het IPCC AR6 rapport, voor hoofdstuk 9 over oceanen, cryosfeer en zeespiegelstijging.

a_simic.jpeg

Aleksandar Simić

Sustainable Finance Lab

Aleksandar Simić is een onderzoeker bij het Sustainable Finance Lab. Zijn werk richt zich op de rol van centrale banken in de groene transitie, digitaal centralebankgeld en groene financiën in het globale zuiden.

a_devries.jpg

Alex de Vries

De Nederlandsche Bank

Alex de Vries is de oprichter van de Bitcoin Energy Consumption Index (bitcoinenergyconsumption.com). Zijn onderzoek richt zich op de duurzaamheid van blockchains die gebruik maken van het proof-of-work mechanisme.

A_Bijleveld (!267) · Merge requests · s4fnl-gitadmin _ climate-QA · GitLab

Allert Bijleveld

Koninklijk NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee)

Dr. Allert Bijleveld is gedragsecoloog en werkzaam als senior wetenschapper bij het Koninklijk NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) waar hij onderzoekt hoe dieren zich aanpassen aan de veranderende en dynamische getijdenomgeving van de Waddenzee. Hij is vooral geïnteresseerd in gebiedsgebruik van steltlopers, vissen en bodemdieren en hoe ze zich verspreiden.

csm_Anatol_Itten_852e0761ab.jpg

Anatol Itten

TU Delft

Anatol Itten is postdoc onderzoeker aan de TU Delft over co-creatie in duurzame transities. Anatol is ook mede-oprichter van the Disrupted Societies Institute, een onderzoekslab ter ondersteuning van cohesie in gepolariseerde samenlevingen.

Anders Schinkel

Anders Schinkel

Vrije Universiteit Amsterdam

Anders Schinkel is Universitair Hoofddocent Theoretische Pedagogiek aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit. Zijn huidige onderzoek richt zich met name op thema's in de filosofie van opvoeding en onderwijs, zoals verwondering, zingeving, en duurzaamheid.

Andries Hof

Andries Hof

PBL, Universiteit Utrecht

Andries Hof is onderzoeker bij PBL en gastonderzoeker bij Universiteit Utrecht. Hij is met name geinteresseerd in de economische aspecten van klimaatverandering.

A_Wonneberger

Anke Wonneberger

Universiteit van Amsterdam

Anke Wonneberger is communicatiewetenschapper en werkt als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Zei onderzoekt hoe klimaatverandering en andere milieu-onderwerpen in de nieuwsmedia en op sociale media besproken worden. Daarbij is zij met name geïnteresseerd in de rol van sociale bewegingen zoals klimaatactivisten of klimaatgroepen in het publieke debat.

A_Vonderheydt.jpg

Anna von der Heydt

Universiteit Utrecht

Anna von der Heydt is universitair hoofddocent bij het Instituut voor Marien en Atmospherisch onderzoek bij de Universiteit Utrecht en onderzoekt variaties en kantelpunten in het klimaatsysteem. Met behulp van numerieke modellen en theorievorming probeert zij abrupte klimaatveranderingen in het verleden te begrijpen en hun rol voor het toekomstige klimaat te quantificeren.

Anne Bos.jpg

Anne Bos

Radboud Universiteit Nijmegen

Anne Bos werkt als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, dat is verbonden aan de Radboud Universiteit. Zij publiceert onder meer over de Nederlandse politieke cultuur en over het onvrijwillig aftreden van ministers en staatssecretarissen

KHlogo_2.png

Anne Hollander

RIVM

Anne Hollander werkt als wetenschappelijk medewerker op de afdeling Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid bij het RIVM in Bilthoven. Ze heeft een achtergrond als fysisch geograaf en is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van milieuchemie. Bij het RIVM houdt zij zich met bezig met integrale duurzaamheidsbeoordelingen, met name op het vlak van duurzame en gezonde voeding en landbouw en van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Zij werkt veel met Life Cycle Assessment (LCA) analyses. Daarnaast beheert zij een ecologische tuinderij, imkerij en streekproductenwinkeltje in Schalkwijk: Tuin Brassica.

Anne-Jo Visser

Anne-Jo Visser

Gemeente Utrecht

Anne-Jo Visser is manager energietransitie bij de gemeente Utrecht. Zij werkt aan een gebouwde omgeving die energie bespaart en energie efficiënt is.

A_Kuiper

Anneloes Kuiper

Molengraaff Instituut voor privaatrecht Universiteit Utrecht

Anneloes Kuiper is universitair docent privaatrecht aan de Universiteit Utrecht en geeft onderwijs over internationaal en Europees aansprakelijkheidsrecht. Zij doet onderzoek naar de doorwerking en interactie van verschillende rechtsgebieden, zoals de toepassing van internationale mensenrechten door de nationale rechter, of de samenloop tussen Europees en internationaal klimaatrecht.

Medema

Anne Medema

TU Delft

Anne Medema is specialist warmte en koude bij de vastgoedafdeling van de TU Delft. Anne werkt aan de verduurzaming van de energievoorziening van de TU Delft, onder andere door toepassing van WKO en Geothermie.

van Valkengoed photo[30250].jpg

Anne van Valkengoed

Rijksuniversiteit Groningen

Anne van Valkengoed is onderzoeker in omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze onderzoekt wat mensen motiveert om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

AnnikaHerth

Annika Herth

TU Delft

Annika is promovendus bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. Zij doet onderzoek naar de verduurzaming van de campus, met name naar klimaatneutraliteit en living labs.

appy.jpg

Appy Sluijs

Universiteit Utrecht

Appy Sluijs is hoogleraar bij Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zijn expertise ligt op het gebied van klimaat en klimaatveranderingen in het geologische verleden en de koolstofcyclus.

a_staal.jpg

Arie Staal

Universiteit Utrecht

Arie Staal is universitair docent Ecosystem Resilience aan de Universiteit Utrecht. Staal onderzoekt de veerkracht van tropische wouden en savannes door dynamische modellen en satellietdata te combineren.

BartStrengers.jpeg

Bart Strengers

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Bart Strengers is onderzoeker aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gespecialiseerd op klimaatmodellen en klimaatcommunicatie.

Bart Verheggen

Bart Verheggen

Amsterdam University College

Bart Verheggen van Amsterdam University College (AUC) is atmosferisch chemicus en geeft les in ‘aardsysteemkunde’ en klimaatverandering en initiator van www.klimaatveranda.nl.

BasLerink

Bas Lerink

Wageningen University and Research

Bas Lerink is onderzoeker Europees bos bij Wageningen University & Research. Hij heeft een passie voor bosbeheer, bosmodellering en houtgebruik. Bas leidt de 8eNederlandse Bosinventarisatie (NBI-8) en de Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer. Met de NBI-8 wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen van het Nederlandse bos en via de Gereedschapskist wordt advies gegeven over het beheer ervan. Daarnaast is hij mede-oprichter van het European Network Climate Smart Forestry.

Behnam Taebi

Behnam Taebi

TU Delft

Behnam Taebi is hoogleraar Energie- en Klimaatethiek aan de TU Delft en de wetenschappelijke directeur van het Delft Safety & Security Insitute. Hij houdt zich o.a. bezig met de ethische uitdagingen van energietransitie.

Bert Smit

Bert Smit

Wageningen University

Dr. ir. A.B. (Bert) Smit is werkzaam als senior onderzoeker bij Wageningen Economic Research, vestiging Lelystad. Hij doet onderzoek op het gebied van ondernemerschap, GLB (Europees landbouwbeleid) en duurzame landbouw en is sectorambassadeur akkerbouw voor het instituut en regio-accountmanager voor Noord-Nederland. Hij is onder andere werkzaam in projecten als ‘Regeneratieve Landbouw’, ‘Boerderij van de Toekomst’ en ‘Slim Landgebruik’. Fotograaf: Carolien Tiernego.

Birka Wicke

Birka Wicke

Universiteit Utrecht, Copernicus Institute

Birka Wicke is universitair hoofddocent aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Utrecht). Ze doet onderzoek naar landgebruik voor de productie van voedsel en bioenergie, hun interacties, en implicaties voor het klimaat en duurzaamheid.

b_schrijen.jpg

Bjorn Schrijen

de Boekmanstichting

Bjorn Schrijen werkt als onderzoeker bij de Boekmanstichting: het onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland. Hier doet hij (onder andere) onderzoek naar de relatie tussen cultuur en duurzaamheid, en hoopt hij door kennis te ontwikkelen en te delen de cultuursector te helpen in zijn duurzame transitie.

Blanca Corona Bellostas.jpeg

Blanca Corona Bellostas

Universiteit Utrecht, Copernicus Institute

Blanca is assistent-professor bij de Energy and Resources-groep van het Copernicus Institute of Sustainable Development. Haar onderzoeksinteresse en expertise hebben betrekking op de duurzaamheids- en circulariteitsbeoordelingen van producten en diensten.

b_van_der_zwaan.jpg

Bob van der Zwaan

TNO, Universiteit van Amsterdam

Bob van der Zwaan is Principal Scientist bij TNO Energy Transition en hoogleraar Sustainable Energy Technology aan de Faculty of Science van de Universiteit van Amsterdam

bruno-ehrler.png

Bruno Ehrler

NWO-Instituut AMOLF

Bruno Ehrler is groepleider bij het NWO-instituut AMOLF en hoogleraar bij het Zernike Institute for Advanced Materials, Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt de nieuwe typen zonnecellen.

Cameron Brick

Cameron Brick

Universiteit van Amsterdam

Cameron Brick is universitairdocent sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt hoe individuen reageren op collectieve problemen zoals klimaatverandering.

Carlijn Kappers

Carlijn Kappers

Hogeschool van Amsterdam

Carlijn Kappers studeerde Psychologische Gedragsbeïnvloeding aan de Universiteit van Amsterdam en werkt als onderzoeker bij het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Daar doet ze praktijkgericht onderzoek naar het stimuleren van duurzaam gedrag.

caroline_katsman.png

Caroline Katsman

TU Delft

Caroline Katsman van de TU Delft is hoofddocent fysische oceanografie en onderzoekt oceaanstromingen en hun rol voor het klimaat.

Chiel van Heerwaarden

Chiel van Heerwaarden

Wageningen University

Chiel van Heerwaarden is universitair docent in de meteorologie aan Wageningen Universiteit. Hij onderzoekt de link tussen landgebruik, wolken en neerslag. Momenteel doet hij onderzoek naar wolkenschaduwen en de invloed daarvan op opgewekte zonne-energie met behulp van veldmetingen en 3D computersimulaties.

Chris Backes

Chris Backes

Universiteit Utrecht

Chris Backes is hoogleraar omgevingsrecht aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Hij publiceert en adviseert over Europese, nationale en rechtsvergelijkende omgevingsrechtelijke onderwerpen, in het bijzonder met betrekking tot het natuurbeschermingsrecht, het milieurecht en het recht van de circulaire economie.

Picture1

Chris de Ploeg

Aralez

Chris Kaspar de Ploeg (1994) is onderzoeksjournalist, verbonden aan Platform Authentieke Journalistiek, en publiceerde in onder meer Follow the Money, De Groene Amsterdammer en OneWorld. Hij schreef het boek Oekraïne in het Kruisvuur en is mede-oprichter en kern-organisator bij Aralez (www.stichtingaralez.com), een grassroots-organisatie voor dekolonisatie, en bij Arts of Resistance, een coalitie die een brug slaat tussen sociale bewegingen en de kunsten. Chris schrijft, spreekt en organiseert op verschillende thema's van sociale rechtvaardigheid, zoals (neo-)kolonialisme, klimaatrechtvaardigheid, racisme en kapitalisme.

christa testerink.jpg

Christa Testerink

Wageningen University and Research

Christa Testerink is hoogleraar plantenfysiologie. Zij onderzoekt hoe planten zich aanpassen aan hun omgeving, met een focus op de effecten van verzilting en droogte.

c_vijzendoorn.jpg

Christa van IJzendoorn

TU Delft

Christa van IJzendoorn is PhD kandidaat aan de Technische Universiteit Delft. Zij onderzoekt de verplaatsing van zand door water en wind om te kunnen voorspellen hoe onze duinen en stranden er in de toekomst uit zullen zien.

C_vanEck.jpg

Christel van Eck

Universiteit van Amsterdam

Dr Christel van Eck is een assistent professor aan de Amsterdam School of Communication Research (UvA). Zij onderzoekt hier de communicatie van klimaatverandering. Ze richt zich met name op wetenschapscommunicatie, polarisatiedynamiek, online media en klimaatpsychologie. Daarnaast houdt ze zich enthousiast bezig met het overbruggen van wetenschap en de praktijk.

C_Bertin

Cilou Bertin

Energie Samen

Cilou Bertin is manager Academie bij Energie Samen. Zij houdt zich bezig met het versterken van kennis en expertise bij energiecoöperaties, bijv. op het vlak van participatie, projectontwikkeling, samenwerken met overheden en het organiseren van energiegemeenschappen.

c_veen.jpg

Ciska Veen

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Ciska is bodemecoloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze onderzoekt hoe het bodemleven de kringloop van koolstof en voedingsstoffen in de bodem reguleert en hoe we het bodemleven kunnen sturen om landgebruik te verduurzamen.

Claudia Wieners

Claudia Wieners

Universiteit Utrecht, IMAU

Claudia Wieners is universitair docent op het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek, Utrecht (UU) en doet onderzoek naar Geoengineering, met name Stratospheric Aerosol Injection (SAI). Het idee van SAI is om kunstmatig een dunne, reflecterende wolkenlaag in de stratosfeer (de atmosfeer boven ca 15km hoogte) aan te maken, die een deel van het zonlicht terugkaatst en zo de aarde afkoelt. Dit is geen echte oplossing van het klimaatprobleem, maar zou, misschien, een aanvulling op (niet vervanging van!) broeikasgasreductie kunnen vormen.

c_vandooren

Corné van Dooren

WWF

Corné is expert op het gebied van duurzame voeding en momenteel werkzaam voor het WWF.

Cor_Pierik_DSC_9026_2000.jpg

Cor Pierik

Centraal Bureau voor de Statistiek

Cor Pierik is landbouweconoom en perswoordvoerder landbouw, natuur, milieu en energie bij het CBS. Daarnaast regelmatig te horen als spreker op symposia over de verduurzaming in de landbouw en natuur.

c_vavnderweele.jpg

Cor van der Weele

Wageningen University

Cor van der Weele studeerde biologie en filosofie en promoveerde in de wijsbegeerte van de biologie. Ze is emeritushoogleraar humanistische wijsbegeerte aan de Universiteit van Wageningen. De afgelopen vijftien jaar heeft ze veel onderzoek gedaan naar veranderingen rond vlees, met speciale aandacht voor de rol van kweekvlees en peulvruchten en voor de betekenis van ambivalentie in veranderingsprocessen.

KHlogo_2.png

Debby van Rotterdam-Los

Nutriënten Management Instituut

Debby van Rotterdam-Los is Senior projectmanager bij het Nutriënten Management Instituut in Wageningen.

KHlogo_2.png

De KlimaatHelpdesk Redactie

KlimaatHelpdesk

Onze redactie bestaat uit een enthousiast team van vrijwilligers. Af en toe stellen we een antwoorden samen aan de hand van interviews met experts en zijn de artikelen bij uitzondering dus geschreven door onze redactie.

Denise_deRidder.jpg

Denise de Ridder

Universiteit Utrecht

Denise de Ridder is hoogleraar Psychologie aan de afdeling Sociale, Gezondheids- & Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is De Ridder directeur van het Self-Regulation Lab.

Detlef_van_Vuuren.jpg

Detlef van Vuuren

Universiteit Utrecht & Planbureau voor de Leefomgeving

Detlef van Vuuren is klimaatexpert van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht, en hoofdauteur bij het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een organisatie van de Verenigde Naties.

d_lebars.jpg

Dewi le Bars

KNMI

Dewi le Bars is klimaatonderzoeker bij het KNMI. Zijn hoofdonderzoek is gericht op het gebruik van observaties en numerieke modellen om variaties in zeeniveau aan de Nederlandse kust beter te begrijpen en ons voor te bereiden op toekomstige zeespiegelstijging. Tevens is hij geïnteresseerd in de interacties tussen de oceaan en de Antarctische ijskap. Dewi leidt de zeespiegel onderzoeksgroep bij het KNMI sinds 2020.

Ed Buijsman

Ed Buijsman

-

Ed Buijsman heeft veertig jaar op diverse deelterreinen van de atmosferische chemie/luchtverontreiniging gewerkt. Hij was onder andere onderzoeker aan de universiteit van Utrecht, was projectleider Jaarverslag Luchtkwaliteit en later hoofd van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit bij het RIVM. Bij het Planbureau voor de Leefomgeving was hij redacteur lucht van het Compendium voor de Leefomgeving.

eke_eijgelaar

Eke Eijgelaar

Breda University of Applied Sciences (BUas)

Eke Eijgelaar werkt sinds 2008 als onderzoeker bij het Centre for Sustainability, Tourism and Transport (CSTT) van Breda University of Applied Sciences (BUas). Hij bestudeert daar de effecten van het toerisme op milieu, met name op klimaatverandering (broeikasgasuitstoot), en denkt mee over oplossingen die deze effecten kunnen verminderen.

Elske de Zeeuw-van Dalfsen

Elske de Zeeuw-van Dalfsen

TU Delft

Elske de Zeeuw-van Dalfsen werkt als vulkanoloog bij het KNMI. Ze houdt zich bezig met de monitoring van de Nederlandse vulkanen op Saba en St. Eustatius en geeft duiding aan wereldwijde vulkaanuitbarstingen. Een dag in de week besteedt Elske aan onderzoek in samenwerking met de TU Delft. Voor dit onderzoek gebruikt ze diverse geofysische technieken om vulkanische processen beter te kunnen begrijpen.

EmileChappin_2011_2.jpg

Emile Chappin

TU Delft

Dr. ir. Emile Chappin is universitair hoofddocent bij de Energie- en Industriesectie van de faculteit Techniek, Bestuur en Management aan de TU Delft en co-director van het TPM Energy Transition Lab. Emile’s onderzoek gaat over energiesystemen, energiebeleid en simulatiemodellen.

e_van_sebille

Erik van Sebille

Universiteit Utrecht

Erik van Sebille is Professor in Oceanografie en Public Engagement aan de Universiteit Utrecht. Hij bestudeert hoe oceaanstromingen warmte, voedingsstoffen, plankton en plastic transporteren, en wat de impact van dat transport is op marine ecosystemen en het klimaat. Hij is lid van de Utrecht Young Academy van de Universiteit Utrecht en De Jonge Academie van de KNAW.

e_lambert.png

Erwin Lambert

Universiteit Utrecht

Erwin Lambert is postdoc onderzoeker aan het Instituut voor Marine en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU) aan de Universiteit Utrecht. Hij is fysisch oceanograaf en onderzoekt zeespiegelstijging en de gevolgen hiervan op overstromingskansen langs de mondiale kustlijn.

1554743772568-2

Evy Gobbens

Koninklijk NIOZ, Wageningen University & Research

Evy Gobbens werkt als promovendus (PhD kandidaat) aan het Koninklijk NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) en Wageningen University & Research (WUR). Haar onderzoek focust zich op het effect van zeespiegelstijging op vogels in de Waddenzee. Om dit te voorspellen wat de toekomst van wadvogels is, onderzoekt ze wat de vogels nu eten, welke gebieden ze vooral gebruiken, en waarom ze deze selecteren.

Femke_de_jong.jpg

Femke de Jong

NIOZ

Femke de Jong is senior onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Als zeegaande oceanograaf bestudeert ze de zeestromingen in het Noord Atlantische Oceaan om beter te begrijpen waardoor deze gedreven worden en hoe ze gaan veranderen als gevolg van klimaatverandering.

pasfoto 11827_Diermanse_Ferdinand_2.jpg

Ferdinand Diermanse

Deltares

Ferdinand Diermanse is specialist onderzoeker bij Deltares op het gebied van overstromingsrisico’s en klimaatadaptatie. Hij heeft in diverse projecten geparticipeerd waarin de gevolgen van zeespiegelstijging en mogelijke adaptatiestrategieën voor Nederland zijn onderzocht.

Franciska de Vries

Franciska de Vries

Universiteit van Amsterdam

Franciska de Vries is hoogleraar Earth Surface Science aan de Universiteit van Amsterdam. In haar onderzoek focust zij zich op de rol van interacties tussen planten en bodemorganismen in het functioneren van ecosystemen. Ze is vooral geïnteresseerd in de effecten van klimaatverandering op de interacties tussen planten en bodemorganismen, en de gevolgen voor de koolstofkringloop – Franciska onderzoekt dit door middel van experimenten in natuurlijke en agrarische ecosystemen, en in gecontroleerde model-ecosystemen in de kas en in het laboratorium.

fselten.jpeg

Frank Selten

KNMI

Frank Selten is klimaatonderzoeker bij het KNMI met een brede interesse in de werking van het klimaatsysteem. Momenteel werkt hij aan een update van de klimaatscenario's voor Nederland en schrijft hij samen met collega's KNMI-klimaatberichten.

f_hilgen.jpg

Frits Hilgen

Universiteit Utrecht

Frits Hilgen is zowel onderzoeker als docent bij Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van de astronomische sturing van het klimaat in het geologische verleden door veranderingen in de baan van de Aarde en de stand van de aardas. Hij is tevens lid van de KNAW.

Geert.jpeg

Geert Jan van Oldenborgh

KNMI

Geert Jan van Oldenborgh (1961-2021) vervulde verschillende rollen binnen het KNMI. Hij hield zich voornamelijk bezig met het analyseren van het klimaat: met behulp van metingen en modellen onderzocht hij in welke mate de voorspelbaarheid van het klimaat beïnvloed wordt door klimaatverandering, El Niño en tienjaarlijkse variabiliteit. De nadruk lag hierbij op het voorspellen van extreme weersomstandigheden. Dit gaat vaak samen met Extreme Event Attribution: het schatten van het aandeel van door mensen veroorzaakte klimaatverandering in extreme weersomstandigheden. Hiernaast beheerde van Oldenborgh ook de data en software van de klimaatanalysewebsite Climate Explorer en hield hij zich bezig met het communiceren van klimaatonderzoek met het grote publiek. In 2019 werd hij aangesteld als gasthoogleraar aan de University of Oxford. In 2021 plaatste Time Van Oldenborgh, samen met zijn Duitse collega Friederike Otto, wegens hun onderzoek op de lijst van honderd meest invloedrijke personen van 2021.

Gert-Jan Monteny

Gert-Jan Monteny

Monteny Milieuadvies

Gert-Jan Monteny was 20 jaar werkzaam binnen het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG) en is gepromoveerd op ammoniakemissie uit melkveestallen in 2000. Vanaf 2005 is hij werkzaam als zelfstandig adviseur Veehouderij en Milieu en mede-directeur/-eigenaar van het meetlaboratorium Meet-ID en het stalemissie-monitoringsbedrijf FarmGasLive.

g_oude_essink.jpg

Gualbert Oude Essink

Universiteit Utrecht, Deltares

Gualbert Oude Essink is hydrogeoloog bij Deltares en Universiteit Utrecht (Geowetenschappen, universitair hoofddocent). Zijn onderzoek richt zich op het verbeteren van de zoetwaterbeschikbaarheid in delta’s zoals van de Nijl, Mekong en Rijn-Maas-Schelde die zwaar onder druk staan door verzilting, droogte, bodemdaling en overstroming.

g_vdwef.jpg

Guido van der Werf

Vrije Universiteit Amsterdam

Guido van der Werf is universiteitshoogleraar aan de Vrije Universiteit en onderzoekt de wisselwerking tussen klimaatverandering en (bos)branden. Zijn team gebruikt drones en satellietdata om branden en hun uitstoot te berekenen, en atmosferische modellen om de gevolgen voor luchtkwaliteit en klimaat in beeld te brengen.

Guus Velders_0.jpg

Guus Velders

RIVM, Universiteit Utrecht

Prof.dr. ir. Guus Velders (1964) is senior wetenschappelijk onderzoeker luchtkwaliteit en klimaatverandering bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Per april 2017 is hij hoogleraar Luchtkwaliteit en klimaat interacties aan de Universiteit Utrecht

G_Aartsma

Gwen Aartsma

Copper8

Gwen Aartsma is consultant bij Copper8 met een focus op beleidsadvies en strategieontwikkeling. Hiermee biedt zij ondersteuning aan zowel bedrijven als overheidsinstanties bij het versnellen van duurzame transities in verschillende sectoren.

H_Middelkoop.jpg

Hans Middelkoop

Universiteit Utrecht

Hans Middelkoop is professor fysische geografie aan de Universiteit Utrecht. Hij is expert op het gebied van delta's, geomorfologie en klimaatverandering. Ook is hij leider van de "Water, Climate & Future Deltas" hub, een platform waarop onderzoekers en stakeholders gezamenlijk werken aan een duurzaam behouden van rivierdelta's over de hele wereld.

H_Fleuren.jpg

Hein Fleuren

Tilburg University

Hein Fleuren is hoogleraar Toepassingen van Operations Research aan Tilburg University en mede-oprichter van het Zero Hunger Lab. Het Zero Hunger Lab onderzoekt hoe, in brede zin, data science kan helpen om honger in de wereld te reduceren.

HeleendeConinck.jpg

Heleen de Coninck

Radboud Universiteit Nijmegen, TU Eindhoven

Heleen de Coninck is hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en onderzoekt internationaal klimaatbeleid. Ze is een van de hoofdauteurs van het tussentijds rapport Global Warming of 1.5 °C (SR15) van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en is specialist in de opslag van koolstofdioxide.

Heleen Mees

Heleen Mees

Universiteit Utrecht

Heleen Mees is universitair docent bij de Environmental Governance-groep van het Copernicus Institute of Sustainable Development. Ze doet onderzoek naar de rol van de lokale overheid en de rol van burgers en gemeenschappen in het besturen van klimaatverandering.

Heleen_van_Soest.jpg

Heleen van Soest

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Heleen van Soest is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ze bestudeert daar internationaal klimaatbeleid in het kader van het klimaatakkoord van Parijs.

hermankaspergilisen

Herman Kasper Gilissen

Universiteit Utrecht

Herman Kasper Gilissen is universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht. Hij is tevens onderzoeker aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.

Herman Russchenberg

Herman Russchenberg

TU Delft

Herman Russchenberg is hoogleraar atmosfeeronderzoek aan de Technische Universteit Delft met een focus op wolken, neerslag en straling. Hij is ook directeur van het TU Delft Klimaatinstituut.

H_Vollebergh.jpg

Herman Vollebergh

Tilburg University, Planbureau voor de Leefomgeving

Herman Vollebergh is hoogleraar Economie van Milieubeleid aan Tilburg Unversity en senior onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving. Zijn onderzoek richt zich op vormgeving en inzet van beleidsinstrumenten bij transities zoals het klimaatbeleid gericht op netto nul emissies of de stikstofcrisis. Ook is hij specialist in fiscale vergroening.

IngeRegelink_foto.jpg

Inge Regelink

Wageningen Environmental Research

Inge werkt als onderzoeker bij de afdeling Duurzaam Bodemgebruik van Wageningen Environmental Research.

I_vandenbijlgaart.JPG

Inge van den Bijgaart

Universiteit Utrecht

Inge van den Bijgaart is universitair docent economie aan de Utrecht University School of Economics. Zij doet onder andere onderzoek naar klimaatbeleid en de transitie naar netto nul.

i_boas.jpg

Ingrid Boas

Wageningen University

Dr. Ingrid Boas is universitair hoofddocent milieubeleid aan de Wageningen Universiteit. Sinds 2007 bestudeert ze het verband tussen klimaatverandering en migratie. Haar focus ligt op verscheidene vormen van mobiliteit van mensen als reactie op natuurrampen en/of veranderingen in het klimaat zoals immobiliteit, gedwongen ontheemding, circulaire mobiliteit, rurale-urbane mobiliteit en langeafstand migratie. Dit bestudeert ze vanuit een politicologisch en sociaal-geografisch oogpunt.

I_Luijkx.jpg

Ingrid Luijkx

Wageningen University

Ingrid Luijkx is assistant professor aan Wageningen University op het gebied van de koolstofkringloop. Haar onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de wereldwijde CO₂ balans. Daarbij gebruikt zij mondiale atmosferische modellen, en daarnaast doet zij metingen van atmosferisch CO₂ en zuurstof, wat extra inzicht geeft in de uitwisselingsprocessen van CO₂.

Ingrid robeyns

Ingrid Robeyns

Universiteit Utrecht

Ingrid Robeyns is hoogleraar Ethiek van Instellingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en het bijbehorende Ethiek Instituut

I_Maldini_2020_square.jpg

Irene Maldini

Hogeschool van Amsterdam

Dr. Irene Maldini, senior onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam, doet onderzoek naar de productie- en consumptievolumes van kleding, hun milieu-impact en de oplossingen die zijn voorgesteld om deze te verminderen. Haar achtergrond is in Industrial Design en Design Studies zoals beoefend in de geesteswetenschappen. Haar interesse in kleding bouwt voort op de zichtbaarheid van overproductie en overconsumptie in deze sector. Deze problemen vragen om diepgaande veranderingen in de manier waarop we omgaan met materiële hulpbronnen en medemensen, waardoor de kledingsector kansen krijgt om de broodnodige fundamentele transformaties te stimuleren.

ivar_neelis

Ivar Neelis

Breda University of Applied Sciences (BUas)

Ivar Neelis werkt sinds 2019 als onderzoeker bij het Centre for Sustainability, Tourism and Transport (CSTT) van Breda University of Applied Sciences (BUas). Hij bestudeert daar de effecten van het toerisme op milieu, met name op klimaatverandering (broeikasgasuitstoot), en focust hierbij vooral op consumentenkeuzes en -gedrag.

jan paul van soest.jpg

Jan Paul van Soest

De Gemeynt

Jan Paul van Soest is oprichter van het De Gemeynt, een cooperatie van consultants op het gebied van duurzaamheid, economie en ecologie. Hij heeft Milieuwetenschappen en journalistiek gestudeerd en heeft meer dan 30 jaar ervaring als consultant in duurzaamheidsvraagstukken.

j_vanboeckel.JPG

Jan van Boeckel

Kenniscentrum Kunst en Samenleving

Dr. Jan van Boeckel is lector Art & Sustainability bij Kenniscentrum Kunst & Samenleving. Opgeleid als cultureel antropoloog, heeft hij zich als artist-educator steeds meer toegelegd op zijn eigen kunstzinnige ontplooiing en de pedagogiek van het kunstonderwijs. Ook heeft hij ruime ervaring met onderzoeksprojecten op het snijvlak van kunst en duurzaamheid, met als specialisatie kunstgerichte natuur- en milieueducatie.

Jan-Willem-Erisman-aug-2020_1-copy-2.jpg

Jan Willem Erisman

Universiteit Leiden

Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij het Centrum voor Milieuwetenschappen aan de universiteit Leiden. Tot halverwege 2020 was hij directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut, een instituut dat internationaal advies geeft over en onderzoek doet naar duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg. Hij werkt al 35 jaar aan de stikstofproblematiek in Nederland maar ook internationaal. Hij heeft metingen gedaan van de concentratie en depositie met satellietwaarnemingen. Daarnaast heeft hij ook bijgedragen aan modelontwikkeling. Momenteel doet hij onderzoek naar milieu en duurzaamheid waarbinnen stikstof een centrale rol heeft. Hij adviseert overheden en bedrijfsleven op alle niveaus.

j_joustra.jpg

Jelle Joustra

TU Delft

Jelle Joustra is promovendus aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Hij onderzoekt hoe producten ontworpen kunnen worden voor hergebruik in een Circulaire Economie, met een focus op composietmaterialen. Zijn onderzoek is verbonden aan Horizon2020 project Ecobulk.

J_Oomen.jpg

Jeroen Oomen

Universiteit Utrecht

Jeroen Oomen is onderzoeker bij de Urban Futures Studio aan de Universiteit Utrecht. Hier doet hij onderzoek naar klimaatbeleid en geo-engineering. Hij is auteur van het boek Imagining Climate Engineering - Dreaming of the Designer Climate dat gaat over hoe verschillende opvattingen over het klimaat, politiek, economie en de rol van de mens leiden tot uiteenlopende standpunten over de haalbaarheid en wenselijkheid van geo-engineering.

j_vandijk.jpg

Jerry van Dijk

Universiteit Utrecht

Jerry van Dijk is Universitair docent bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, waar hij zich bezig houdt met de gevolgen van milieuverandering op natuur en biodiversiteit. Hij werkt samen met boeren, beleidsmakers, en NGO’s om tot een duurzamer landbouwsysteem in Nederland te komen.

j_groothuis.jpg

Jitte Groothuis

Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen

Jitte Groothuis is adviseur/bioloog bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen in Wageningen, waar hij zich hoofdzakelijk bezig houdt met onderzoek naar en onderwijs over mieren. Tevens onderzoekt hij als onafhankelijk onderzoeker de hersenen van mieren en andere insecten. Bij de vakgroepen Entomologie en Virologie heeft hij onderzoek gedaan naar de hersenen en het gedrag van verschillende soorten insecten.

j_neeft.jpg

John Neeft

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

John Neeft werkt als gepromoveerd chemisch technoloog bij RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) aan de stimulering en monitoring van waterstof en hernieuwbare energie inclusief bio-energie en biogrondstoffen.

John van der Oost

John van der Oost

Wageningen University and Research

John van der Oost is hoogleraar Bacteriële Genetica binnen het Laboratorium voor Microbiologie. Zijn groep heeft belangrijke bijdragen geleverd bij de opheldering van de mechanismen van verschillende CRISPR-Cas systemen, en in de daarop gebaseerde ontwikkeling van genome editing toepassingen.

Jonathan-Buonocore-web2019.jpg

Jonathan Buonocore

C-Change, Center for Climate, Health, and the global environment

Jonathan Buonocore onderzoekt de impact van verschillende vormen van energie-opwekking op het klimaat, milieu en de gezondheid.

Jonne Harmsma.jpeg

Jonne Harmsma

Radboud Universiteit Nijmegen

Jonne Harmsma werkt als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, dat is verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar milieubeleid en de geschiedenis van economische politiek en overheidsfinanciën. Tevens is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht als docent Politieke Geschiedenis.

J_Spijker_cropped.jpg

Joop Spijker

Wageningen University & Research

Joop Spijker is onderzoeker Beheer Bos, Natuur en Stedelijk Groen bij Wageningen Environmental Research. Hij is een van de mede-initiatiefnemers van de Operatie Steenbreek.

J_Melkert.jpg

Joris Melkert

TU Delft

Joris Melkert is werkzaam op de TU Delft als docent Luchtvaarttechniek en als directeur Onderwijs van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Jose_Potting.png

José Potting

KTH Life Cycle Network, KTH Royal Institute of Technology, Zweden

José Potting heeft ruim 30 jaar ervaring in de milieuwetenschappen. Haar kernexpertise ligt bij levenscyclus analyse, maar ze heeft ook het nodige klimaatonderzoek gedaan. Inmiddels heeft ze haar werkzaamheden verplaatst van de academia naar beleid en toepassing.

Joyce Bosmans

Joyce Bosmans

Radboud Universiteit Nijmegen

Joyce Bosmans is post-doctoraal onderzoekster bij de vakgroep milieukunde van de Radboud Universiteit. Daar werkt ze aan de milieuvoetafdruk van hernieuwbare energiebronnen, met name van grote zon- en windparken. Hiervoor heeft zij klimaat-fysica gestudeerd in Utrecht en is ze bij aardwetenschappen gepromoveerd op onderzoek naar de invloed van veranderingen in de baan van de aarde rondom de zon op moessons en het Middellandse Zee-klimaat. Dat onderzoek heeft ze uitgevoerd met behulp van het EC-Earth klimaatmodel op het KNMI. ​Ook heeft ze in Utrecht met het globale hydrologie-model PCR-GLOBWB gewerkt, waarbij ze de invloed bestudeerde van veranderingen in landbedekking op waterbeschikbaarheid.

Karin Groenestein

Karin Groenestein

Wageningen University

Karin Groenestein is senior onderzoeker aan Wageningen University & Research. Zij doet onderzoek naar de effecten van de veehouderij op het milieu, met name ammoniakemissies en broeikasgassen.

Karin van der Wiel

Karin van der Wiel

KNMI

Karin van der Wiel is een klimaatwetenschapper op het KNMI. Haar onderzoek gaat meestal over extreem weer en klimaatverandering, bijvoorbeeld over veranderingen in extreme regen of droogtes. Verder draagt ze bij aan het onderzoek en de berekeningen voor de volgende generatie klimaatscenario's voor Nederland.

k_van_den_broek.jpg

Karlijn van den Broek

Universiteit Utrecht

Karlijn van den Broek is onderzoeker bij het Copernicus Instituut of Sustainable Development van de Universteit Utrecht. Ze onderzoekt hoe het begrip van de klimaatcrisis invloed heeft op het maken van beslissingen en duurzaam gedrag.

Katja Peijnenburg

Katja Peijnenburg

Naturalis

Katja Peijnenburg is groepsleider ‘Plankton Diversity & Evolution’ bij Naturalis Biodiversity Center en Universitair Hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Katja onderzoekt hoe nieuwe planktonsoorten ontstaan in de open oceaan en of ze zich kunnen aanpassen aan klimaatverandering.

k_van_der_geest.jpg

Kees van der Geest

United Nations University Institute for Environment and Human Security

Dr. Kees van der Geest is onderzoeker aan de United Nations University Institute for Environment and Human Security in Bonn. Hij leidt daar een afdeling die onderzoek doet naar de relatie tussen milieuverandering en migratie, een onderwerp dat hem al sinds 2002 boeit. Kees heeft sociale geografie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en deed daar ook promotieonderzoek met veldwerk in Ghana. In zijn onderzoek probeert hij zoveel mogelijk om kwantitatieve en kwalitatieve methoden te combineren zodat er naast de kille statistiek ook aandacht is voor de ervaringen en percepties van mensen.

Kornelis Blok

Kornelis Blok

TU Delft

Kornelis Blok is van huis uit natuurkundige en nu hoogleraar Energiesysteemanalyse aan de Technische Universiteit Delft. Zijn onderzoek richt zich op de transitie naar duurzame energiesystemen. Hij is ook lead author bij het Intergovernmental Panel on Climate Change.

k_van_huissteden.jpg

Ko van Huissteden

Vrije Universiteit Amsterdam

Ko van Huissteden werkt als universitair hoofddocent bij de Vrije Universiteit, Afdeling Aardwetenschappen van de Faculteit Bètawetenschappen. Hij heeft tot zijn emiritaat 15 jaar onderzoek gedaan naar methaan- en CO2-emissie uit de permafrost in de tundra van Noordoost Siberië, met zowel veldonderzoek als de bouw van modellen. Op dit moment is hij actief betrokken bij onderzoek naar maatregelen om CO2-emissie uit Nederlandse veenbodems te verminderen, zowel via de VU, als via consultancy Kytalyk Carbon Cycle Reseach VOF.

baeten

Lander Baeten

Universiteit Gent

Lander Baeten is associate professor aan het Labo Bos & Natuur van het Departement Omgeving, Universiteit Gent. Hij werkt rond natuurbehoud en -herstel en vraagt zich hierbij af hoe de biodiversiteit in vegetatie verandert. Welke milieuveranderingen zijn de voornaamste oorzaken? En wat zijn de gevolgen voor het ecosysteem?

Lars_Hein.jpg

Lars Hein

Wageningen University

Lars Hein is professor Ecosystem Services and Environmental Change aan de WUR, Departement Omgevingswetenschappen en onderzoekt wat voor hulpbronnen er door ecosystemen worden geleverd en hoe deze zullen veranderen door klimaatverandering.

leomeyer.jpg

Leo Meyer

ClimateContact Consultancy

Leo Meyer werkte o.a. bij het Milieu-ministerie, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het wetenschappelijke VN Klimaatpanel IPCC. Thans is hij als zelfstandige betrokken bij onderwijs over klimaatverandering en de energietransitie, en geeft duiding over deze onderwerpen in de media. Hij is gastdocent bij Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

leo van kampenhout

Leo van Kampenhout

Universiteit Utrecht

Leo van Kampenhout werkt als klimaatmodelleur aan de Universiteit Utrecht. Zijn eigen onderzoek richt zich op het smelten van ijskappen.

Lilou-van-Lieshout-800.jpeg

Lilou van Lieshout

Voedingscentrum

Lilou van Lieshout is expert duurzaam eten bij het Voedingscentrum. Zij vertaalt de wetenschappelijke consensus naar praktische adviezen om mensen te inspireren gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken.

L_Klok.png

Lisette Klok

Climate Adaptation Services

Lisette Klok is klimaatonderzoeker en werkt bij Stichting Climate Adaptation Services aan stedelijke klimaatadaptatie. Zij onderzoekt wat de gevolgen zijn van hoosbuien, hitte, droogte en overstromingen voor stedelijk gebied en hoe Nederland klimaatbestendig ingericht kan worden.

LisetteBeek.png

Lisette van Beek

Universiteit Utrecht

Lisette van Beek werkt als promovendus bij het Copernicus Instituut of Sustainable Development en tevens bij de Urban Futures Studio. Binnen het CLIMAGINARIES project onderzoekt zij mogelijke verbindingen tussen klimaatmodellen en alternatieve verbeeldingstechnieken.

li_shen

Li Shen

Universiteit Utrecht

Li Shen is universitair docent aan het Copernicus Institute of Sustainable Development. Haar onderzoek richt zich op de duurzaamheidsbeoordeling van (nieuwe) technologie ontwikkeld in de context van de circulaire economie en de bio-economy. Haar onderzoek wordt vaak geplaatst in de context van besluitvorming voor het minimaliseren van de milieueffecten van materiaalproductie en -consumptie, en technologische oplossingen voor klimaatverandering.

l_kreemers.jpg

Loes Kreemers

Hogeschool van Amsterdam

Loes Kreemers promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam als gedragswetenschapper. Ze zet haar expertise op het gebied van gedragsverandering in bij het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Hier doet ze praktijkgericht onderzoek naar psychologische factoren die bijdragen aan duurzaam gedrag en schrijft ze onder anderen adviesrapporten over hoe de (lokale) overheid duurzaam gedrag kan faciliteren en stimuleren.

l_roelofs.jpg

Lonneke Roelofs

Universiteit Utrecht

Lonneke Roelofs is Junior Docent Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht bij de faculteit Geowetenschappen. Tijdens haar master heeft ze zich gespecialiseerd in de natuurlijke ontwikkeling van rivieren, delta gebieden en estuaria (rivier mondingen) onder veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld de stijgende zeespiegel en veranderende rivier afvoer). In haar huidige functie geeft ze les aan de bachelor- en masterstudenten, werkt ze aan de vernieuwing van het curriculum en is ze bezig met de vraag hoe we studenten kunnen voorbereiden op de urgente wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken gerelateerd aan de geowetenschappen.

Maarten Krol

Maarten Krol

Wageningen University

Maarten Krol werkt in Wageningen als professor Luchtkwaliteit en Atmosferische Chemie

Marc Davidson

Marc Davidson

Radboud Universiteit Nijmegen

Marc Davidson is hoogleraar Filosofie van duurzaamheid en milieu aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Marije Seves

Marije Seves

Voedingscentrum

Marije Seves is expert duurzaam eten bij het Voedingscentrum. Zij vertaalt de wetenschappelijke consensus naar praktische adviezen om mensen te inspireren gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken.

Marijke Menkveld

Marijke Menkveld

TNO

Marijke Menkveld is senior consultant bij TNO Energie Transitie Studies. Zij doet onderzoek naar en adviseert over de energietransitie en klimaatbeleid in de gebouwde omgeving.

Mariska te Beest

Mariska te Beest

Universiteit Utrecht, Copernicus Institute

Mariska te Beest is assistent-professor bij de Environmental Sciences groep van het Copernicus Institute of Sustainable Development. Haar onderzoek richt zich op systeemecologie, met een sterke focus op plantengemeenschappen, natuurlijke graslanden en savannes, en de aanhoudende biodiversiteitscrisis.

m_vijge.jpg

Marjanneke Vijge

Universiteit Utrecht

Marjanneke is universitair docent bij de Environmental Governance groep van het Copernicus Institute of Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op duurzaamheidsbeleid in ontwikkelingslanden, met name op het gebied van sociale ongelijkheid en coherent beleid rond de Sustainable Development Goals (SDGs) in Afrika en Azië.

Marjolijn_Haasnoot

Marjolijn Haasnoot

Universiteit Utrecht, Deltares

Marjolijn Haasnoot is expert klimaatadaptatie en waterbeheer bij Deltares en Universiteit Utrecht, en hoofdauteur bij het International Panel on Climate Change (IPCC). Ze doet onderzoek naar oplossingen voor de gevolgen van zeespiegelstijging en klimaatverandering in delta’s en het omgaan met onzekerheden daarin. Marjolijn is lid van de Signaalgroep van het Deltaprogramma.

Mark Kauw

Mark Kauw

AMS Institute

Mark Kauw (1984) is geograaf, triatleet en als living lab ontwikkelaar actief bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions

m_huysmans.jpg

Martijn Huysmans

Universiteit Utrecht

Martijn Huysmans is universitair docent politieke economie. Hij doet onderzoek naar Europees handelsbeleid.

Martin Rohde

Martin Rohde

TU Delft

Martin Rohde is universitair hoofddocent Nucleaire Energie en Fysische Transportverschijnselen aan de TU Delft. Hij onderzoekt o.a. zogenaamde 4e generatie kernreactoren (waaronder gesmolten zout reactoren) en productie van medische isotopen.

Mathijs Boom

Mathijs Boom

Universiteit van Amsterdam

Mathijs is promovendus bij de Capaciteitsgroep Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de studie van de geschiedenis van de Aarde in de Lage Landen van 1740 tot 1840.

M_Bonte

Matthijs Bonte

MB-Water

Matthijs Bonte werkt als zelfstandig adviseur en onderzoeker op het gebied van grondwater en waterkwaliteit. Matthijs is gepromoveerd op de effecten van WKO op grondwaterkwaliteit en heeft daarnaast gewerkt op de gebieden van zoetwatervoorziening, grondwaterkwaliteit en bodemsaneringen.

m_van_tiggelen.png

Maurice van Tiggelen

Universiteit Utrecht

Maurice van Tiggelen werkt als promovendus in polaire meteorologie bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU). Hij onderzoekt de opwarming van de atmosfeer in de poolgebieden, en de gevolgen hiervan op het smelten van de ijskappen.

M_Baatsen.jpg

Michiel Baatsen

Universiteit Utrecht

Michiel Baatsen is junior assistent professor bij Universiteit Utrecht en werkt bij het IMAU in Earth System Modelling & Atmospheric Dynamics. Hierbij kijkt hij naar de werking van warme klimaten met specifieke aandacht op de rol van cyclonen.

329__Scheffer.jpg

Michiel Scheffer

Wageningen University

Michiel Scheffer (Manchester 1964) is geboren in een textielfamilie (coating) maar heeft een master aardrijkskunde gedaan. Zijn promotieonderzoek richtte zich op technologische verandering en globalisering in de kledingindustrie. Hij werkte in de jaren negentig voor Modint (de branchevereniging van NL) op internationaal gebied. In 2000 richtte hij een adviesbureau op, gericht op technisch textiel. Tussen 2004 en 2015 was hij lector textieleconomie bij saxion. Nadat hij in 2015 werd gekozen voor zijn regionale parlement, was hij tot 2019 gedeputeerde van Gelderland voor Economie, Onderwijs en Europa. In 2020 begon hij als programmamanager duurzaam textiel bij Wageningen University and Research.

Michiel_van_den_Broeke.jpg

Michiel van den Broeke

IMAU, Universiteit Utrecht

Michiel van den Broeke is sinds 2008 als hoogleraar Polaire Meteorologie verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeksgroep maakt deel uit van het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU), departement Natuurkunde, en bestudeert de interactie tussen het klimaat en de grote ijskappen van Antarctica en Groenland. Michiel bracht meer dan een jaar van zijn leven door op of dichtbij het ijs van Groenland en Antarctica om metingen te doen.

Monique Heijmans

Monique Heijmans

Wageningen University

Monique Heijmans is docent-onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, departement Omgevingswetenschappen. Zij is geïnteresseerd in effecten van klimaatverandering, met name op de vegetatiesamenstelling, maar ook hoe de vegetatie effect heeft op het microklimaat. Samen met PhDs en thesis studenten doet ze veldonderzoek op de Siberische toendra, waar de klimaatverandering zichtbare gevolgen heeft voor de permafrost en vegetatie.

NickyVanDijk.jpg

Nicky van Dijk

Universiteit van Tasmanië

Nicky van Dijk (zij/haar) is een PhD onderzoeker aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Tasmanië in Australië. Haar onderzoek focust op hoe we overheids- en rechtsinstellingen anders kunnen vormgeven zodat ze beter de lange termijn toekomst kunnen waarborgen voor toekomstige generaties. Nicky combineert filosofie en rechten om na te denken over intergenerationele rechtvaardigheid van bijvoorbeeld burgerraden en internationale mensenrechteninstanties.

csm_Niek Mouter 2_f50788e8de.jpg

Niek Mouter

TU Delft

Niek Mouter is universitair docent Infrastructuurbeleidsbeoordeling bij de TU Delft-groep Transport & Logistiek, met een achtergrond in economie (MSc) en rechtsfilosofie (LLM).

Kluskens_N

Nikki Kluskens

TU Eindhoven

Nikki Kluskens is PhD onderzoeker aan de TU in Eindhoven. Haar expertise ligt in de sociale aspecten van de energietransitie, waaronder sociale acceptatie, participatie en rechtvaardigheid.

N_Wanders.jpg

Niko Wanders

Universiteit Utrecht

Niko Wanders is assistent-professor hydrologie aan de Universiteit Utrecht. In zijn werk richt hij zich op droogte en overstromingen, hoe deze de maatschappij beïnvloeden en hoe deze worden beïnvloed door klimaatverandering.

o_schotel.png

Olivier Schotel

Universiteit Utrecht, De Roos Advocaten

Olivier Schotel is als extern onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht en is advocaat bij De Roos Advocaten in Amsterdam. Hij richt zich onder meer op duurzaamheid en corporate governance en heeft een grote interesse voor het internationaal privaatrecht.

o_van_vliet.jpg

Oscar van Vliet

Universiteit Utrecht

Oscar van Vliet is sinds 2020 subsidieadviseur bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Voor die tijd was hij gastdocent- en onderzoeker bij de Climate Policy group van ETH Zürich, en heeft zich 15 jaar beziggehouden met de vraag 'waarom zijn we nog niet allemaal overgestapt op duurzame energie en mobiliteit?'

PablovanderLugt.jpg

Pablo van der Lugt

TU Delft

Dr. ir. Pablo van der Lugt promoveerde in 2008 op de milieu-impact (LCA) van bouwmaterialen aan de TU Delft, sindsdien is hij actief in de hout- en bamboe industrie als senior adviseur op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast is hij verbonden als kwartiermaker biobased bouwen aan het AMS Institute en de TU Delft (sectie Environmental Technology & Design) en board member bij Built by Nature. Voor meer informatie over zijn publicaties en onderzoek zie zijn profielpagina van de TU Delft.

p_phoa_duurder_vlees.jpeg

Pauline Phoa

Universiteit Utrecht

Pauline Phoa is universitair docent Europees Recht aan de Universiteit Utrecht en post-doctoraal onderzoeker verbonden aan het Modern Bigness project (ERC-funded) geleid door prof. dr. Anna Gebrandy, dat het concept ‘macht’ binnen het mededingingsrecht onderzoekt in relatie tot Big Tech bedrijven. Ze promoveerde cum laude op haar proefschrift met de titel ‘EU Law as a Creative Process – A hermeneutic approach fort he EU internal market and fundamental rights protection’. Pauline’s onderzoek bevindt zich op het snijvlak van Europees economisch recht, grondrechten, landbouw en duurzaamheid, en politieke en hermeneutische filosofie.

p_koutstaal.jpg

Paul Koutstaal

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Paul Koutstaal is werkzaam als senior onderzoeker en plaatsvervangend sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Paul_Peeters.jpg

Paul Peeters

Breda University of Applied Sciences

Paul Peeters is lector ‘Duurzaam toerisme en transport’ aan de Breda University of Applied Sciences. Hij onderzoekt onder andere de klimaatimpact van toerisme en transport en hoe deze te verminderen.

PeterBijl.jpg

Peter Bijl

Universiteit Utrecht

Peter Bijl is als universitair docent betrokken bij Universiteit Utrecht en doet onderzoek aan klimaat- en milieu-evolutie van Antarctica en de Zuidelijke Oceaan

pkm.jpg

Peter Kuipers Munneke

Universiteit Utrecht

Peter Kuipers Munneke is klimaatonderzoeker en gespecialiseerd in de poolgebieden. Zijn onderzoek gaat over gletsjers en de ijskappen op Groenland en Antarctica. Daarnaast ken je hem misschien als weerman op tv.

foto_Peter_Siegmund_KNMI.jpg

Peter Siegmund

KNMI

Peter Siegmund is klimaatexpert bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Zijn expertise ligt vooral op het gebied van het waargenomen klimaat en klimaatverandering, wereldwijd en in Nederland.

Peter van Bodegom

Peter van Bodegom

Universiteit Leiden

Peter van Bodegom is hoogleraar milieubiologie bij het Instituut voor Milieuwetenschappen van Universiteit Leiden. Hij onderzoekt hoe klimaat- en landgebruiksverandering de biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen verandert en hoe tegelijkertijd onze samenleving de natuur nodig heeft.

Peter van Dam - Geschiedenis.jpg

Peter van Dam

Universiteit van Amsterdam

Dr. Peter van Dam is universitair docent aan de afdeling geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar de geschiedenis van activisme en duurzame consumptie.

p_imhof.jpg

Pieter Imhof

TNO

Dr. Pieter Imhof is Cluster Manager Circulaire Plastics & Sr. Business Developer circulaire plastics en duurzame chemie bij TNO. Pieter is gepromoveerd chemicus en econoom met industriele ervaring in duurzaamheid, petrochemie, plastics, afval en circulaire economie met posities in R&D, product ontwikeling, technical service, business development and accountmanagement, alsook algemeen management.

Reint Jan Renes

Reint Jan Renes

Hogeschool van Amsterdam

Reint Jan Renes is lector Psychologie voor een Duurzame Stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Met zijn Amsterdamse onderzoeksgroep doet hij praktijkgericht onderzoek naar de gedragspsychologie achter duurzaamheid. Centrale vraag in veel van zijn studies is wat mensen motiveert om voor het klimaat in actie te komen. Samen met Sander Hermsen schreef hij het Draaiboek gedragsverandering: De psychologie van beïnvloeding begrijpen en gebruiken.

Rene van Gijlswijk

René van Gijlswijk

TNO

René van Gijlswijk is onderzoeker duurzame mobiliteit bij TNO. Zijn onderzoek richt zich vooral op het brandstofverbruik, elektriciteitsgebruik en de CO₂-uitstoot van wegvoertuigen en de factoren die deze beinvloeden.

Reyer_Gerlagh.JPG

Reyer Gerlagh

Tilburg University

Reyer Gerlagh is hoogleraar milieueconomie aan Tilburg University en doet o.a. onderzoek naar klimaat-macro-economie, de fossiele energiemarkt, duurzaamheidsconcepten en beleidsgedreven technologische veranderingen. Hij was coördinerend hoofdauteur bij het International Panel on Climate Change (2009-2014).

Richard Bitanja

Richard Bintanja

KNMI, Rijksuniversiteit Groningen

Richard Bintanja is onderzoeker aan bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en hoogleraar klimaat en milieuveranderingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op het klimaat van beide poolgebieden en gebruikt klimaatmodellen om toekomstige klimaatverandering in de poolgebieden te kwantificeren en te begrijpen.

Richard Smokers

Richard Smokers

TNO

Richard Smokers is hoofdadviseur duurzame mobiliteit en logistiek bij TNO. Hij werkt samen met beleidsmakers en industrie aan kennisvragen voor onderbouwing van effectief beleid en van investeringen in ontwikkeling en implementatie van duurzame mobiliteitsoplossingen.

Richard_Tol.jpg

Richard Tol

Vrije Universiteit Amsterdam, University of Sussex

Richard Tol is hoogleraar economie aan de University of Sussex en hoogleraar klimaateconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek beslaat energie, milieu en klimaat.

Rik Leemans.jpeg

Rik Leemans

Wageningen University

Rik Leemans is hoogleraar milieusysteemanalyse aan Wageningen Universiteit, Departement Environmental Sciences en onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering voor bossen en landgebruik. Leemans is ook betrokken bij de VN-panels voor klimaat (IPCC) en biodiversiteit (IPBES).

Rob Alkemade

Rob Alkemade

Wageningen University en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Rob Alkemade is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar mondiale modellering van biodiversiteit en ecosysteemdiensten aan Wageningen Universiteit. Hij deed promotie onderzoek aan het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek in Yerseke tot 1993, en werkte daarna bij het RIVM, waar hij modellen ontwikkelde waarmee effecten van landgebruik, klimaatverandering en andere factoren op biodiversiteit kunnen worden ingeschat. Deze modellen worden nationaal en internationaal gebruikt voor beleidsondersteuning. Vanaf 2002 werkt hij aan het GLOBIO (www.globio.info) dat in veel internationale studies, zoals voor het Intergouvernementele Platform voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) wordt gebruikt.

Robbert Biesbroek.jpeg

Robbert Biesbroek

Wageningen University

Robbert Biesbroek is universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Bestuurskunde van de Wageningen Universiteit. Hij bestudeert processen van complexe besluitvorming, dynamiek van beleid (des)integratie, en hoe overheden zich aanpassen aan klimaatverandering. Hij is coördinerend hoofdauteur voor het IPCC Werkgroep II Assessment Rapport (AR6) over klimaatimpacts, adaptatie en kwetsbaarheden.

r_van_dorland.jpg

Rob van Dorland

KNMI

Rob van Dorland is expert op het gebied van klimaatverandering bij het KNMI met een focus op klimaatmodellen en wetenschapscommunicatie. Momenteel is hij betrokken bij vele risico-analyses van klimaatverandering in het kader van de Nationale klimaatadaptatiestrategie.

r_van_de_wal.jpg

Roderik van de Wal

Universiteit Utrecht

Roderik van de Wal is hoogleraar zeespiegelstijging en gevolgen voor de kust. Hij is werkzaam op het instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht en het Departement Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht en houdt zich bezig met klimaatverandering op alle tijdschalen met een nadruk op veranderingen in de ijskappen in verleden, heden en toekomst.

Rolf Schuttenhelm.jpg

Rolf Schuttenhelm

Bits of Science

Rolf Schuttenhelm is wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in klimaat- en aardwetenschappen. Hij schrijft over klimaat voor NU.nl, Vrij Nederland en De Correspondent, en levert bijdragen aan factsheets en rapporten over het onderwerp.

roman_hoffmann.jpg

Roman Hoffmann

International Institute for Applied Systems Analysis & Potsdam Institute for Climate Impact Research

Roman Hoffmann bestudeert de verhouding tussen klimaatverandering en bevolkingsdynamiek en de gevolgen daarvan op duurzame ontwikkeling. Zijn werk richt zich op diverse onderwerpen gerelateerd aan klimaateffecten: levensonderhoud, migratie, aanpassing en veerkracht, en de impact van het milieu op de gezondheid. Daarnaast is hij geïnteresseerd in menselijke factoren die van invloed zijn op duurzaamheid en de mitigatie van klimaatverandering, zoals milieuvriendelijk gedrag en het steunen van klimaatacties.

R_Ruben.jpg

Ruerd Ruben

Wageningen University

Ruerd Ruben is hoogleraar impactanalyse van voedselsystemen bij Wageningen University. Zijn onderzoek richt zich op de effectiviteit van beleid om armoede te verminderen en honger te bestrijden.

Sander.jpg

Sander de Bruyn

CE Delft

Sander de Bruyn is senior econoom en afdelingshoofd bij CE Delft. Sander is aan de Vrije Universiteit gepromoveerd in de milieu-economie en heeft meer dan 25 jaar ervaring in milieu-economisch onderzoek. Zijn onderzoek bij CE Delft richt zich op koolstofbeprijzing, het EU ETS en het waarderen van milieuschade.

1560377890925.jpg

Sander Houweling

Vrije Universiteit Amsterdam

Is werkzaam als professor in 'Atmosphere, Greenhouse gases, and Climate' aan het Earth and Climate Cluster van de VU Earth Sciences department.

Sanne Akerboom

Sanne Akerboom

Universiteit Utrecht

Sanne Akerboom is universitair docent ‘Recht en politiek van de energietransitie’ aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Ze heeft rechten en politicologie gestudeerd en is directeur van het Sustainable Industry Lab (Universiteit Utrecht).

S_vanHeck

Sjoerd van Heck

Ipsos

Sjoerd van Heck is onderzoeker bij Ipsos waar hij het team ‘Public Affairs’ leidt. Bij Ipsos houdt hij zich onder andere bezig met opinieonderzoek, politieke peilingen en verkiezingsonderzoek (bijvoorbeeld exit polls). Voor EenVandaag schrijft hij regelmatig blogs over publieke opinie en politiek. Eerder ontving hij een PhD van de Humboldt Universiteit in Berlijn voor zijn studie naar de programmatische strategieën van politieke partijen tijdens verkiezingscampagnes.

Stephan de Roode

Stephan de Roode

TU Delft

Stephan de Roode is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Zijn onderzoek richt zich op de interactie van wolken, turbulentie en straling. Hij maakt hierbij gebruik van metingen en berekeningen met het Dutch Atmospheric Large Eddy Simulation model.

i_toorn.jpg

Stephen Ivan aan den Toorn

Universiteit Utrecht

Stephen Ivan aan den Toorn werkt als promovendus bij het Copernicus Instituut of Sustainable Development aan Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op het potentieel van maatregelen en alternatieve producten om de klimaatimpact van vlees en zuivel te verminderen.

Steven van Polen

Steven van Polen

Berenschot

Steven van Polen is nu senior consultant bij Berenschot en werkte tot begin 2021 bij het PBL. De focus van zijn onderzoek ligt met name bij de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in Nederland, waarbij hij kijkt naar technologische mogelijkheden en maatschappelijke uitdagingen (zoals de betaalbaarheid van deze warmtetransitie).

S_Stremke

Sven Stremke

Wageningen University, Landscape Architecture

Sven Stremke is Associate Professor Landscape Architecture aan de Wageningen University, wetenschappelijk directeur van de WUR Solar Research Program en oprichter van het NRGlab en de Wageningen Energy Alliance. Zijn onderzoek richt zich op duurzame landschappen met speciale aandacht voor de energy transitie. Svens onderzoek is gepubliceerd in meer dan 30 wetenschappelijke artikelen en meer dan 10 hoofdstukken.

foto Sybren

Sybren Bosch

Copper8

Sybren Bosch is mede-ondernemer bij Copper8, een adviesbureau op het gebied van circulaire economie. Daarbinnen richt Sybren zich op de bouwsector, waar hij bij voorkeur vanuit een systemisch perspectief adviseert over het aanpakken van de duurzaamheidsopgaven.

IMG_20180411_0001kleur.jpg

Sybren Drijfhout

KNMI, IMAU, NOCS

Sybren Drijfhout is projectleider zeespiegelstijging bij het KNMI waar hij het onderzoek naar de zeespiegel organiseert. Daarnaast is hij ook als hoogleraar klimaatfysica werkzaam bij het National Oceanography Centre in Southampton en als buitengewoon hoogleraar dynamica van het klimaat bij het IMAU. Ook draagt hij bij als een van de "Lead Authors" van het hoofdstuk "Ocean, Sea-Level, and Cryosphere" in het nieuwe IPCC AR6 rapport.

Thijs Bouman

Thijs Bouman

Rijksuniversiteit Groningen

Thijs Bouman is universitair docent en onderzoeker Omgevingspsychologie. Hij richt zich op persoonlijke en groepsfactoren die klimaatgedrag (mitigatie, adaptatie en steun voor beleid) voorspellen, en onderzoekt hoe deze factoren kunnen bijdragen aan attitude- en gedragsveranderingen.

Foto_Thomas_Röckman.png

Thomas Röckmann

Universiteit Utrecht

Thomas Roeckmann is hoogleraar atmosferische fysica en chemie aan het “Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht” van de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt de globale kringlopen van broeikasgassen en reactive gassen in de atmosfeer, en de menselijke invloed daarop.

T_walther.jpg

Thomas Walther

Universiteit Utrecht, Universiteit Dresden

Thomas Walther is assistent-professor of Finance (Tenure Track) bij de Utrecht School of Economics, Universiteit Utrecht en Research Fellow Finance aan de Faculteit Bedrijfskunde en Economie, Technische Universiteit Dresden. Zijn onderzoek richt zich op grondstoffen/energie/klimaatfinanciering en financiële econometrie met toepassingen in risicobeheer.

tM27N7hA

Thomas Wellink

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Thomas Wellink is architect en werkt als senior adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Overtuigd van de positieve impact die de bouwsector kan maken, werkt hij onder meer aan de transitie naar een circulaire bouweconomie en de verduurzaming van de bestaande utiliteit.

T_berends.jpg

Tijn Berends

IMAU

Tijn Berends is palaeoglacioloog bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Hij ontwikkelt en gebruikt computermodellen van ijskappen om te begrijpen hoe ze gedurende de jaren, eeuwen en millennia veranderen als gevolg van klimaatverandering, zowel natuurlijk als door mensen veroorzaakt.

TimBleeker.jpg

Tim Bleeker

Universiteit Utrecht

Tim Bleeker is klimaatjurist en expert op het gebied van het milieuaansprakelijkheidsrecht. Hij werkt als universitair docent aan de VU en coördineert daar de klimaatrechtmaster ‘International Business Law: Climate Change and Corporations’. Eerder was hij als promovendus verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn promotieonderzoek gaat over bestuurdersaansprakelijkheid voor milieuovertredingen.

VincentPost

Vincent Post

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

Vincent Post is hydrogeoloog en is in 2004 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het ontstaan van het zoute grondwater in het Nederlandse kustgebied. Sinds die tijd is hij werkzaam geweest als docent en onderzoeker in Nederland, Australie en Duitsland. Grondwater in kustgebieden en het beheer daarvan vormt de rode draad in zijn werkzaamheden.

WilcoHazeleger_EvR_0043-lr.jpg

Wilco Hazeleger

Universiteit Utrecht

Wilco Hazeleger is hoogleraar Climate System Science en decaan van de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hazeleger studeerde meteorologie aan de Wageningen Universiteit en Reading University (UK). Hij promoveerde in 1999 in de fysische oceanografie aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte hij aan Columbia University (New York) en bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Zijn onderzoek richt zich op klimaatdynamica, klimaatscenario's, klimaatadaptatie, open science en digitalisering. Hij was tevens hoogleraar Klimaatdynamica aan de Wageningen Universiteit. Van 2014 tot 2019 was hij directeur van het Netherlands eScience Center en richtte hij zich op toepassing van digitale technologie en data science in alle wetenschappelijke domeinen.

wilfried-van-sark

Wilfried van Sark

Universiteit Utrecht

Wilfried van Sark is hoogleraar “Integration of Photovoltaics” aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Hij is een experimenteel natuurkundige van opleiding (MSc / PhD), en heeft meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van fotovoltaïek.

w_sinke.jpg

Wim Sinke

TNO

Wim Sinke is Principal Scientist bij TNO EnergieTransitie, hoogleraar Photovoltaic Energy Conversion aan de Universiteit van Amsterdam en co-chair van het European Technology and Innovation Platform for Photovoltaics (ETIP PV).

w_turkenburg.jpg

Wim Turkenburg

Universiteit Utrecht

Wim Turkenburg is natuurkundige en als hoogleraar 'Science, Technology and Society' verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daar was hij wetenschappelijk directeur van zowel het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling als het Utrecht Centrum voor Energieonderzoek. Hij is expert op het gebied van energie- en klimaatvraagstukken inclusief kernenergie.

w_crijns-graus.jpg

Wina Crijns-Graus

Universiteit Utrecht

Wina Crijns-Graus is docent energiesysteemanalyse aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt energiebesparing en de integratie van duurzame energiebronnen. Van 2002 tot 2010 heeft ze bij Ecofys gewerkt als consultant in industriële energiebesparing en toekomstscenario’s.

w_peters.jpg

Wouter Peters

Wageningen University

Professor Wouter Peters onderzoekt de koolstofkringloop van land, atmosfeer, en oceaan door zeer nauwkeurige broeikasgasmetingen in de atmosfeer te combineren met de nieuwste generatie weer- en klimaatmodellen.

Yavanna-Aartsma.jpg

Yavanna Aartsma

Wageningen University

Yavanna Aartsma is entomologe en gepromoveerd op interacties tussen sluipwespen, rupsen en planten. Momenteel werkt ze als onderzoeker bij Wageningen Universiteit aan de mogelijkheden van insecten als duurzame alternatieve eiwitbron voor kippen. Daarnaast documenteert ze de verborgen wereld van insecten met haar fotografie.