Vacatures

KlimaatHelpdesk is op zoek naar vrijwilligers

Bij de KlimaatHelpdesk kunnen mensen terecht met vragen over klimaatverandering. Deze vragen kunnen gaan over de natuurkundige, geografische, sociale, historische, culturele, economische en psychologische oorzaken en gevolgen van klimaatverandering.

Wil jij ook bijdragen aan algemene kennis over het klimaat?

De KlimaatHelpdesk draait op de inzet van een groep toegewijde vrijwilligers. Dit team bestaat uit de volgende rollen:

  • Editors
  • Web editors
  • Artists
  • Content creators
  • Website administrators

Wij verwelkomen elke mogelijke bijdrage van microcontributie tot groter. Je hoeft geen volleerd redacteur te zijn om je aan te melden; we leren je alles wat je nodig hebt om te helpen.
We faciliteren de dialoog tussen wetenschappers en het publiek. Je kan bij ons dus oefenen met beide kanten van wetenschapscommunicatie, en hiermee heldere communicatievaardigheden ontwikkelen.

Klimaatverandering en de daarbij horende complexe vraagstukken vereisen een multidisciplinaire aanpak. Doordat ons netwerk van actieve experts (momenteel meer dan 200) alle vakgebieden bestrijkt – van natuurkunde, economie, biologie, geografie, tot geschiedenis, rechtsgeleerdheid en psychologie – bouw je een netwerk op van wetenschappers en mensen in de media en ben je een spil in de wereld van wetenschap en wetenschapscommunicatie.

We werken met back end infrastructuur van de website en databases en maken hierin een constante ontwikkeling door.

We gebruiken visuele media en verschillende social media platforms om de inzichten die de vragen en antwoorden geven nog duidelijker en aangrijpender te verbeelden, en daardoor meer mensen te informeren over het klimaat.

Bij ons vind je een team enthousiaste vrijwilligers die naast een gedeeld bewustzijn over de noodzaak voor actie op het gebied van klimaatverandering, ook de tijd vinden om leuke dingen met elkaar te doen en op die manier ook verbanden onderling leggen, tussen verschillende disciplines, universiteiten en landen.

Vragen?

Mail Myrthe via [email protected]