Zijn windmolens slecht voor je gezondheid?

Een geruststelling voor buren van een windturbine: Er is amper bewijs dat windturbines slecht zijn voor de gezondheid. Negatieve gevolgen kunnen niet fysiek verklaard worden, maar wel psychologisch. Als iemand gelooft dat het geluid wat windturbines maken slecht is voor hun gezondheid, heeft het ook dat effect. Het uitleggen van dit psychologische proces kan de gezondheidsklachten al wegnemen. Milieuvriendelijke vormen van energie opwekken verbeteren de algemene gezondheid omdat ze luchtvervuiling verminderen.

#windenergie #windmolens #psychologie #gezondheid

Tot dusver hebben we zeer beperkte bewijzen dat windturbines slecht zijn voor de gezondheid. Aangezien elke hernieuwbare energie fossiele brandstoffen vervangt die luchtvervuiling veroorzaken, kunnen ze de luchtkwaliteit verbeteren en verminderen ze op die manier gezondheidsrisico's zoals astma, ziekenhuisopnamens gerelateerd aan ademhalingsproblemen en hart-en-vaatziekten. Het kan zelfs vroegtijdig overlijden verminderen.

pexels-peter-de-vink-851004.jpg

Afbeelding door Peter de Vink via Pexels

Studies naar de gezondheidseffecten van geluidsoverlast, gewoonlijk geassocieerd met wegverkeerslawaai en ander transportlawaai, vonden tot dusver geen verband met hart- en vaatziekten, diabetes en beroertes. Er bleven echter wel zorgen over het geluid van windturbines.

Het 'nocebo-effect' - als je wordt verteld dat iets slecht voor je is, leidt dit tot symptomen.

Er waren in het verleden ook enige zorgen over de slechte staat van publieke gezondheid rondom windmolenparken, maar deze waren grotendeels ongegrond. In experimentele omgevingen is gevonden dat gezondheidseffecten die verband houden met blootstelling aan "infrageluid", de voornaamste bron van zorg gerelateerd aan blootstelling van windmolenparken, verband houden met iemands eerdere opvattingen over infrageluid en niet met de blootstelling aan infrageluid zelf. Dit wordt het "nocebo-effect" genoemd - als je wordt verteld dat iets slecht voor je is, leidt dit tot symptomen. Dit is in wezen het tegenovergestelde van het "placebo-effect", waarbij het doorlopen van de behandelervaring resulteert in een betere gezondheid. Bovendien is er een sterke relatie tussen meldingen van "windturbinesyndroom" en blootstelling aan slechte publiciteit over windparken, zelfs in gebieden zonder windturbines. Het is zelfs aangetoond dat het uitleggen van dit "nocebo" -effect aan mensen die aan infrageluid worden blootgesteld de symptomen vermindert of verwijdert.

Dit onderwerp wordt nog druk onderzocht. Een enkele studie suggereerde eventuele associaties met met boezemfibrileren (een vorm van een hartritmestoornis) en het gebruik van medicatie voor psychiatrische stoornissen. Deze bevindingen zijn tot dusverre gebaseerd op een enkele studie en moeten in toekomstige studies worden bevestigd of weerlegd.

Hoe kwam dit artikel tot stand?

Expert: Jonathan Buonocore

Reviewer: Zorana Jovanovic Andersen

Redacteur: Bahar Mehmani

Gepubliceerd op: 12 mei 2021

[1] Jonathan J Buonocore et al 2019 Environ. Res. Lett. 14 114010 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab49bc/meta

[2] Crichton F, Chapman S, Cundy T, Petrie KJ. The Link between Health Complaints and Wind Turbines: Support for the Nocebo Expectations Hypothesis. Front Public Health. 2014;2:220. [2014] 10.3389/fpubh.2014.00220

[3] van Kamp, I, van den Berg, GP. Gezondheidseffecten van windturbinegeluid. RIVM-2020-0214. [2021] 10.21945/RIVM-2020-0214

©De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.