Waarom wordt het jaar 1990 vaak als beginpunt gebruikt in klimaatdoelen?

1990 is het jaar dat in het eerste wereldwijde verdrag over klimaatverandering (de UNFCCC uit 1992) wordt genoemd. Het is het basisjaar voor de emissiereductiedoelstellingen van het Kyoto Protocol uit 1997. Bovendien zijn er voor de meeste landen goede gegevens over de uitstoot in 1990

#klimaatdoelen #Kyoto

Naast dat 1990 het jaar is dat in het eerste wereldwijde verdrag over klimaatverandering wordt genoemd, is het ook het laatste jaar waarin de voormalige Sovjet-Unie en de landen uit het Oostblok nog hoge emissies hadden, voordat deze sterk daalden. Die daling was allereerst het gevolg van de sterk krimpende economieën door de economische malaise na de val van de muur, maar kwam ook doordat ze energie-efficiënter werden als markteconomieën. Het kwam die landen hierdoor wel goed uit om 1990 als basisjaar te hebben, want dat betekende dat ze makkelijk aan de doelen van Kyoto konden voldoen. Gezien de enorme impact van de economische crisis ten gevolge van de ineenstorting van het Sovjetregime, werd dat door andere landen ook redelijk gevonden.

Hoe kwam dit artikel tot stand?

Deze vraag is gesteld door Nathan (20), Sneek

Deze vraag is beantwoord door: Heleen de Coninck

Reviewers: Bert Metz
Redacteur: Philipp Schneider
Gepubliceerd op: 9 april 2023
Wat vond je van dit antwoord? Geef ons je mening

©De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.