Wat kan ik als burger doen om klimaatverandering te stoppen?

Zowel burgers als bedrijven kunnen zich inzetten om een bijdrage te leveren aan een lagere CO₂ uitstoot en daarmee een bijdrage doen aan een minder snelle opwarming van de aarde.

#menselijke invloed #CO2 uitstoot #energie-efficiëntie #energie bespaaren #vervoer

Burgers en bedrijven kunnen zich je inzetten om een bijdrage te leveren aan drie overkoepelende thema's die leiden tot een lagere CO₂ uitstoot, en dus tot minder snelle opwarming van de aarde.

Allereerst kun je veel energie besparen door zuinige apparatuur te kopen, het huis waarin je woont goed te isoleren, het licht uit te doen in ruimtes die je niet gebruikt, en slim om te gaan met energiegebruik.

Ten tweede kun je zo min mogelijk fossiele brandstoffen gebruiken, zowel voor vervoer als voor wonen. Vervoer met de trein is dus goed, want die rijdt op windenergie; als je een auto moet gebruiken, neem dan een elektrische auto; en een vliegtuig stoot juist wel weer veel CO₂ uit. En het beste (ook voor je gezondheid) is fietsen en lopen.

Ten derde kun je voedingspatroon aanpassen. De grootste stappen die je kunt doen zijn: minder vlees eten en vaker voor peulvruchten of noten kiezen en zo weinig mogelijk voedsel te verspillen door op maat te kopen en te koken. Ook niet meer eten dan je nodig hebt is belangrijk. De productie van eten en drinken belast het klimaat, door onder andere energie-, land- en watergebruik en milieuproblemen als overbevissing en mestoverschot. In totaal ontstaat ongeveer een derde (20-35%) van alle klimaatbelasting door het maken en eten van voedsel. Uitgebreidere info over hoe je voedingspatroon duurzaam te maken vind je hier.

45 - Cycling - Marc Kleen.jpg

Afbeelding door Marc Kleen via unsplash.com

Tot slot kun je actief kiezen voor duurzame bronnen, zowel van energieverbruik (bijvoorbeeld een energieleverancier die duurzame energie inkoopt) als je installaties in huis (bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp in plaats van een cv-ketel op aardgas).

Voor info over andere zaken die je als burger kunt doen om qua voedsel minder bij te dragen aan CO₂ uitstoot en minder afval te produceren kun je terecht op de website van Milieucentraal.nl.

Hoe komt dit artikel tot stand?

Dit antwoord is geschreven door Anne-Jo Visser.

Reviewer: Leo Meyer en Marije Seves

Redacteuren: Oscar van Vliet & Kevin Helfer

Gepubliceerd op: 22 december 2020

Herzien op: 3 november 2021

[1] Milieucentraal.nl http://www.milieucentraal.nl/

©De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.