Wat kan ik reëel doen als student voor klimaatverbetering?

Studenten hebben over het algemeen niet zo'n grote portemonnee. Echter, er zijn genoeg andere manieren dan geld uitgeven om toch een positieve invloed te hebben op het klimaat.

#activisme #studenten #onderwijs #menselijke invloed

Lang antwoord


Als student zit je in een uitzonderlijke positie om een bijdrage te leveren aan het beperken van klimaatverandering en aan oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering. Net zoals alle burgers kun je je inzetten voor bijvoorbeeld het besparen van energie en het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Anne-Jo Visser van de gemeente Utrecht heeft op deze website daar al aandacht aan besteed.

Echter, specifiek als student heb je nog meer manieren om een bijdrage te leveren. Je bevindt je namelijk op de hotspot van nieuwe kennis, inzichten en ideeën en je kan gebruik maken van een netwerk vol met medestudenten en docenten over de hele wereld.

pexels-zen-chung-5537976.jpg

Afbeelding door Zen Chung via Pexels

Ten eerste, maak gebruik van de mogelijkheden op de universiteit(en) om je te verdiepen in de klimaatcrisis. Dit kan globaal, door introductievakken over klimaatverandering te volgen of naar bepaalde seminars of Studium Generale-achtige avonden te gaan. Het kan echter ook heel specifiek en gespecialiseerd: ga bij jezelf na hoe je eigen studie/vakgebied relateert aan de klimaatcrisis en wat voor rol jij – ook als je straks afgestudeerd bent - zou kunnen gaan spelen.

Ga vervolgens op zoek naar vakken binnen je eigen opleiding of daarbuiten, die daar bij passen. Besef ook dat deze vakken niet alleen over de natuurlijke processen achter klimaatverandering hoeven te gaan; om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan zijn er juist ook specialisten nodig die de vertaling kunnen maken naar sociale, economische, bestuurlijke, juridische en historische vraagstukken. Gebruik daarnaast ook de keuzevrijheid die vele vakken bieden, om je opdrachten en papers te richten op de klimaatcrisis.

Besef ook dat vakken niet alleen over de natuurlijke processen hoeven gaan; er zijn juist ook specialisten nodig die de vertaling kunnen maken naar sociale, economische, bestuurlijke, juridische en historische vraagstukken.

Ten tweede, wordt actief. Het oude gezegde: ‘een betere wereld begint bij jezelf’, bevat nog altijd een grote kern van waarheid. Dat beginnen kan natuurlijk met de handvatten die Anne-Jo Visser geeft in haar antwoord op de vraag ‘Wat kan ik als burger doen om klimaatverandering te stoppen?’. Ik durf echter wel te beweren dat er op de universiteit nog veel meer mogelijkheden zijn om actief te zijn/worden.

Universiteiten (en haar onderwijs en onderzoek) zijn cruciaal in het sturen van maatschappelijk debat en actie, en kunnen koplopers zijn in de klimaatbeweging. Door je als student in te zetten voor het klimaat in studentenraden, binnen Green Offices (die bijna elke universiteit in Nederland heeft) of binnen je eigen studie- of studentenvereniging kun je bijdragen aan bewustwording en verandering. Opper bijvoorbeeld eens het organiseren van een symposium over de rol van je studie/vakgebied in de klimaatcrisis.

De universiteit is een unieke plek waar kennis, onderzoek, nieuwe ideeën en samenwerken aan de wereld van morgen samen komen. Praat met medestudenten en docenten over wat jullie kunnen betekenen en mobiliseer jezelf.


Wat is eigenlijk de huidige rol van scholieren en studenten in het klimaatdebat?

Voor reële acties kan je ook inspiratie halen uit de rol die scholieren en studenten over de hele wereld hebben in het klimaatdebat, bij het mitigeren van klimaatveranderingen en bij het verzinnen van oplossingen voor de gevolgen hiervan.
Jonge mensen over de hele wereld staan op om te protesteren voor het klimaat, spannen rechtszaken aan tegen de grote vervuilers en gaan in gesprek met hun politieke leiders. Op 15 maart 2019 vond het grootste jongeren protest ooit plaats, 1.6 miljoen scholieren en studenten uit 300 steden over de hele wereld verlieten hun klaslokalen om te protesteren voor klimaatactie.

Het interessante aan deze wereldwijde jongerenbeweging is dat we uit onderzoek weten dat wanneer mensen op jonge leeftijd maatschappelijk betrokken raken, ze later in hun leven vaker betrokken blijven. Hoe groter de groep scholieren en studenten is die zich inzet voor het klimaat, hoe groter de kans dat deze generatie zich hun leven lang blijft inzetten. Daarbij werkt actief zijn aanstekelijk: een onverwacht effect van de #FridaysforFuture beweging is dat de ouders van de jonge activisten ook meer politiek betrokken raken.

Hoe kwam dit artikel tot stand?

Expert: Lonneke Roelofs

Reviewer: Heleen Mees

Redacteur: Sven Borghart

Gepubliceerd op: 24 december 2020

[1] Fisher, D. R. (2019). The broader importance of# FridaysForFuture. Nature Climate Change, 9(6), 430-431 https://doi.org/10.1038/s41558-019-0484-y

[2] Oesterle, S., Johnson, M. K., & Mortimer, J. T. (2004). Volunteerism during the transition to adulthood: A life course perspective. Social forces, 82(3), 1123-1149 .https://psycnet.apa.org/doi/10.1353/sof.2004.0049

©De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.